Category Archives: PRAWO JAZDY

SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE PO NOWEMU ?

Od wielu miesięcy działa zespół specjalistów do spraw zmian legislacyjnych w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców. Zanosi się więc na wielokierunkowe zmiany w tym zakresie. Z pewnością nie wszystkie propozycje zespołu zostaną przyjęte do realizacji ale te może chociaż te najważniejsze, najistotniejsze.

Oto najważniejsze, mające szansę realizacji zmiany:

1. O uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi będą mogły ubiegać się osoby od ukończenia 17 lat (szkolenie z osobą towarzyszącą po ukończeniu szkolenia podstawowego w ośrodku szkolenia kierowców).

2. W czasie egzaminu praktycznego na kat. B obowiązkowo w samochodzie egzaminacyjnym, na przednim siedzeniu obok zdającego egzamin ma siedzieć instruktor prowadzący szkolenie praktyczne kursanta.

3. Egzaminy praktyczne będą mogły się odbywać pojazdami ośrodków szkolenia kierowców (lub pojazdem ośrodków egzaminowania – do wyboru), a właściciele podstawionych pojazdów otrzymają zapłatę za wykorzystanie pojazdu.

4. Część egzaminu praktycznego będzie przebiegała poza obszarem zabudowanym.

5. Ośrodki szkolenia kierowców będą mogły oficjalnie doszkalać osoby, które utraciły uprawnienia i prowadzić szkolenie przypominające dla osób zainteresowanych, które po uzyskaniu uprawnień nie praktykowały samodzielnej jazdy.

6. Po zdaniu części teoretycznej egzaminu państwowego kandydat na kierowcę będzie miał maksymalnie do 12 miesięcy na przystąpienie do egzaminu praktycznego.

7. Wreszcie pojawia się szansa wprowadzenia obowiązkowego wychowania komunikacyjnego w IV klasie szkoły podstawowej, kończącego się nieobowiązkowym egzaminem na kartę rowerową.

Niektóre rozwiązania były już stosowane z powodzeniem w przeszłości a o niektórych propozycjach zmian jest tylko bezskuteczna mowa od wielu, wielu lat. Jak będzie tym razem, przekonamy się za 3 miesiące.

Wasz wykładowca Zdzisiek

RONDA

Definicja ronda nie występuje w kodeksie drogowym. Mamy jednak skrzyżowania zwykłe i skrzyżowania skanalizowane do których zalicza się także rondo. Tak więc rondo to nic innego jak pewien szczególny rodzaj skrzyżowania, na którym obowiązują takie same zasady jazdy jak na skrzyżowaniach zwykłych. Wyjątek – możliwość wyprzedzania pojazdów silnikowych i pierwszeństwo pojazdów szynowych (tramwaj) opuszczających rondo.

JAZDA W RUCHU OKRĘŻNYM ( RONDA KLASYCZNE)

Segregacja ruchu powinna następować już przed skrzyżowaniem a więc na wlocie ronda a nie na samym rondzie.

Zbliżając się do ronda mamy 4 opcje: jazda ze skrętem w prawo, jazda na wprost, jazda ze skrętem w lewo i zawracanie. Tak więc zbliżając się do ronda stosujemy się do art. 22 ust. 2 prawa o ruchu drogowym (zajęcie odpowiedniej pozycji):

– przy prawej krawędź jezdni, jeżeli zamierzamy skręcić w prawo ( bądź jechać na wprost),

– przy środku jezdni lub przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej, jeżeli zamierzamy skręcić w lewo (zawrócić)

Kierunkowskazy na wlocie ronda

– kierunkowskaz prawy (zamiar skrętu w prawo)

– bez kierunkowskazu (jazda na wprost)

– kierunkowskaz lewy ( zbliżenie się do osi jezdni dwukierunkowej lub do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej z zamiarem skrętu w lewo lub zawracania)

Kierunkowskazy na rondzie

Jadąc na rondzie przyjmujemy, że poruszamy się jezdnią jednokierunkową (najczęściej z pierwszeństwem przejazdu) po lewym łuku, posiadającą wloty i wyloty TYLKO Z PRAWEJ STRONY.

– skręcamy w prawo z prawym kierunkowskazem tradycyjnie,

– jadąc na wprost, po minięciu I zjazdu włączamy prawy kierunkowskaz sygnalizując skręt w prawo (zjazd z ronda) na kolejnym wylocie w prawo,

– zamierzając skręcić w lewo (także zawrócić) wjeżdżając na rondo utrzymujemy lewy kierunkowskaz do chwili zbliżenia się do lewej krawędzi jezdni przy wysepce (zmiana pasa ruchu na lewy już na rondzie) a następnie wyłączamy kierunkowskaz, bo jazda po wymuszonym lewym łuku nie wymaga sygnalizowania. Przed opuszczeniem ronda należy:

a) zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu z lewego (przy wysepce) na prawy (przy krawędzi jezdni ronda),

b) zmienić ostrożnie pas ruchu na prawy,

c) utrzymując prawy kierunkowskaz opuścić rondo

Na rondach klasycznych z wyznaczonymi pasami ruchu stosujemy się do ogólnych przepisów obowiązujących przy zmianie pasa ruchu.

Różnice w sygnalizowaniu jazdy na wprost i skrętu w lewo oraz zawracania występują na rozbudowanych rondach stycznych, na których  nie występuję jazda po łukach.

PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA

PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA  rozdziela przeciwne kierunki ruchu i ma jedno zasadnicze zadanie: zapobiec fizycznemu kontaktowi z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Można więc przyjąć, że jest to swoisty rodzaj muru granicznego. I tu można byłoby postawić kropkę ( . ) ale : Ciągle pojawiają się wątpliwości CZY PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA ZABRANIA WYPRZEDZANIA ? Jeśli tak, to jaki artykuł prawa o ruchu drogowym taki zakaz określa ? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. 

UWAGA: Prawo o ruchu drogowym (sierpień 2016 r) Rozdział 5, Oddział 6, art. 24 ust. 8 pkt 2 dopuszcza wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym :

na jezdni dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu ( a więc nawet po jednym pasie ruchu w każdą stronę i podwójną ciągłą na środku) POD WARUNKIEM, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni PRZEZNACZONĄ DO RUCHU W KIERUNKU PRZECIWNYM – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni (czytaj: podwójną linią ciągłą).

PODSUMOWANIE: Skoro nawet na niebezpiecznych zakrętach i przy dojeżdżaniu do szczytów wzniesień podwójna linia ciągła NIE ZABRANIA WYPRZEDZANIA, to byłoby nielogiczne zakazywanie wyprzedzania  (bez najeżdżania a tym bardziej bez przejeżdżania przez podwójną ciągłą) na prostych odcinkach dróg.

Wielu kierowców twierdzi, że zostali ukarani mandatem karnym za wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej. Takie określenie obejmuje jazdę po podwójnej linii ciągłej oraz przejeżdżanie przez podwójną linię ciągłą. Jeśli najeżdżali na linię czy też przez nią przejeżdżali, to słusznie zostali ukarani mandatami. A jeśli jechali prawidłowo prawą połową jezdni i wyprzedzali z zachowaniem bezpiecznego odstępu od pojazdu wyprzedzanego będąc tylko w pobliżu podwójnej linii ciągłej, to ZA CO ZOSTALI UKARANI ? Nie istnieje przepis określający minimalną odległość od podwójnej linii ciągłej. Już sam fakt, że jest ona podwójna wymusza bezpieczny odstęp od pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Jeśli się mylę to znaczy, że wzrok mi wysiada i mam problem z czytaniem kodeksu drogowego. Ale z pewnością to „odszczekam”.

W UZUPEŁNIENIU: Jednak nie „odszczekam”.

NA  PYTANIE, SKIEROWANE DO  KOMPETENTNEJ OSOBY: „Czy podwójna linia ciągła wyznaczająca oś jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu ( po jednym w każdym kierunku) zabrania samoistnie wyprzedzania innych pojazdów ?”otrzymałem konkretną odpowiedź:

„NIE  ZABRANIA. WYPRZEDZANIE JEST DOZWOLONE, O ILE NIE NAJEŻDŻASZ NA LINIĘ .”

Wszystko na temat.

 

DZIECKO W SAMOCHODZIE PO NOWEMU

Wychodzi na to, że w nowym roku zwiększy się radykalnie przyrost naturalny i przybędzie nam nowych obywateli RP. Ustawodawcy przewidzieli to już w drugiej połowie ubiegłego roku, wprowadzając pewne zmiany w przepisach dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Już nie wiek, a wzrost i waga dziecka mają istotne znaczenie.A więc do dzieła. Mierzymy i ważymy nasze pociechy ( czy do 150 cm, czy powyżej, czy do 36 kg czy powyżej). Wagę i wzrost sprawdzamy okresowo. Są coraz wyższe i grubsze (sorki – cięższe).

DZIECKO W SAMOCHODZIE PO NOWEMU:

Art. 39 ust. 3 – w pojazdach M1, N1 – N3 (samochody osobowe i ciężarowe) wyposażonych w pasy bezpieczeństwa (patrz wpis :Kategorie pojazdów) dziecko o wzroście do 150 cm jest przewożone w foteliku lub urządzeniu przytrzymyjącym.

Art. 39 ust. 3 c – w pojazdach kat. M1 i N1 (samochody osobowe i samochody ciężarowe do 3,5 t) dziecko w wieku co najmniej 3 lat można przewozić na tylnym siedzeniu w pasach bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje innych dzieci przewożonych jest na tylnym siedzeniu w fotelikach lub urządzeniach przytrzymujących i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub urządzenia przytrzymującego (dotyczy to typowych samochodów 5 – osobowych lub więcej).

Art. 39 ust. 3 b – dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu  o wadze powyżej 36 kg może być przewożone na tylnym siedzeniu samochodu w pasach bezpieczeństwa.

Art. 39 ust. 2 pkt 11 i art. 39 ust. 4  – obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa (także z fotelików i urządzeń przytrzymujących) nie dotyczy dziecka przewożonego taksówką i dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kat. M2 i M3 (mikrobusy osobowe i autobusy).

Art. 45 ust. 2 – zabrania się: przewożenia dziecka do lat 3 pojazdem kat. M1 i N1 – N3 (samochody osobowe i ciężarowe) nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz przewożenia na przednim siedzeniu dziecka o wzroście poniżej 150 cm poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym. Zabronione jest nadal przewożenie na przednim siedzeniu dziecka w foteliku skierowanym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera.

UWAGA: Niewłaściwe, niezgodne z zaleceniami producenta instalowanie fotelika lub urządzenia przytrzymującego podlega karaniu mandatowemu.

ZAWSZE BEZPIECZNIE !

 

10 PRZYKAZAŃ KURSANTA (EGZAMIN W RUCHU MIEJSKIM)

I. Włącz światła mijania (sprawdz, czy przypadkiem nie świeci się niebieska kontrolka świateł drogowych).

II. Zbliżając się do przejść i skrzyżowań zachowaj szczególną ostrożność :

– przenieś stopę z gazu na pedał hamulca a lewą stopę postaw na pedale sprzęgła,

– oceń sytuację na przejściu ( skrzyżowaniu),

– w razie potrzeby (pieszy na przejściu, żółte na sygnalizatorze, zagrożenie na skrzyżowaniu) hamuj,

III. Zbliżając się do jadącego przed tobą rowerzysty(sporadycznie ciągnika rolniczego) oceń możliwość wyprzedzania:

– czy możesz bezpiecznie zmienić pas ruchu,

– jeśli pas lewy jest zajęty (zakreskowana powierzchnia) lub istnieje tylko jeden pas ruchu jedż za rowerzystą bez wyprzedzania (będzie to jazda idiotyczna ale zgodna z przepisami),

– sprawdż, czy zdołasz zakończyć wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.

IV. Zbliżając się do stojącego na przystanku autobusu dokonaj oceny sytuacji:

– czy możesz ominąć stojący autobus (dopiero się zatrzymał lub większa grupa pasażerów nadal wchodzi do pojazdu),

– czy może lepiej poczekać kilkanaście sekund aż autobus ruszy (ostatnie 2-3 osoby wchodzą do pojazdu).

V. Parkując na parkingu przodem, prostopadle do krawędzi jezdni pamiętaj:

– nie parkuj tuż za skrzyżowaniem o ile nie jest to pierwsze i wolne miejsce na parkingu (cofając z parkingu

możesz mieć problem z powodu pojawiającego się nagle, niewidocznego wcześniej pojazdu),

– unikaj parkowania za busem, kombiakiem,  vanem (bardzo ograniczona widoczność),

– w strefie zamieszkania parkowanie jest dozwolone tylko na wyznaczonych parkingach.

VI. Uważaj na cholerne linie ciągłe:

– pojedyncze oddzielające pasy ruchu i pojedyncze na skrzyżowaniach (skręt w lewo z Al. Jana Pawła II w ul. Narutowicza),

– linie bezwarunkowego zatrzymania („stop”),

– podwójne ciągłe przy skrzyżowaniach (wymuszające skręty w lewo pod kątem prostym),

– zakreskowane powierzchnie wyłączone z ruchu (także przy skrętach w lewo i prawo).

VII. Zieloną dodatkową strzałkę na sygnalizatorze (z czerwonym światłem) traktuj, jak linię bezwarunkowego

zatrzymania „stop”(zatrzymaj się zawsze przed sygnalizatorem, sprawdż czy jest ok. i czy świeci się nadal

zielona strzałka a następnie ruszaj).

VIII. Uważaj na skrzyżowania dróg równorzędnych:

– oznaczone znakiem ostrzegawczym (ul. Wesoła z ul. Słoneczną),

– nieoznaczone znakami (dwie z prawej w końcówce ul. Kąpielowej jadąc w stronę rzeki Krzny).

IX. Przed omijaniem, wyprzedzaniem i skrętem w lewo zmieniaj pasy ruchu zawczasu i dynamicznie a nie w

ostatnim momencie i ślamazarnie.

X. Na dłuższych, prostych odcinkach dróg obszaru zabudowanego bez znaków ograniczających prędkość poniżej

50 km/h jedż dynamicznie IV biegiem z prędkością ok. 50 km/h, a na ul. Północnej (prędkość podniesiona

do 70 km/h) pokaż, że obserwujesz znaki i przyciśnij pedał gazu co najmniej do 60 km/h.

UWAGI KOŃCOWE :

NA EGZAMINIE CZUJ SIĘ JAK KIEROWCA TAKSÓWKI WIOZĄCY  NIE „KUMATEGO” PASAŻERA KTÓRY TYLKO CI MÓWI GDZIE (A NIE JAK) MASZ JECHAĆ.
I PAMIĘTAJ ! EGZAMIN PAŃSTWOWY MOŻESZ 
POWTARZAĆ WIELOKROTNIE.  PÓŻNIEJSZE ” OBLANIE” EGZAMINU DROGOWEGO MOŻE BYĆ OSTATNIM AKORDEM ŻYCIA !

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszam na wykłady dla kandydatów na kierowców w bialskim Ośrodku Szkolenia Kierowców „Pegaz”.

 

 

 

DROGA HAMOWANIA

DROGA HAMOWANIA to odcinek przejechany w CZASIE REAKCJI (rozpędzony pojazd jedzie nadal z tą samą prędkością) oraz dystans pokonywany w czasie ZATRZYMYWANIA POJAZDU (prędkość zdecydowanie maleje do zera).

CZAS REAKCJI uzależniony jest od predyspozycji i kondycji kierowcy. Przyjmuje się, że przeciętny czas reakcji TO 1 SEKUNDA. Czas reakcji liczony jest od momentu ZAUWAŻENIA PRZESZKODY do rozpoczęcia faktycznego hamowania kół. W czasie reakcji kierowca przenosi stopę z pedału gazu na pedał hamulca, naciskając go aktywnie – NASTĘPUJE FAKTYCZNE HAMOWANIE.

W CZASIE REAKCJI (1 sek.) pojazd pokonuje ze stałą prędkością dystans uzależniony od prędkości jazdy i sprawności kierowcy np:

50 km/h  – 14 m

60 km/h  – 17 m

80 km/h  – 22 m

90 km/h  – 25 m itd.

PRZYKŁADOWO: Jadąc z prędkością 60 km/h sprawnym samochodem po suchej szorstkiej, asfaltowej nawierzchni potrzebujesz ok. 34 m do zatrzymania pojazdu (17 + 17). A jeśli jedziesz w porze wieczorowo-nocnej z prędkością 90 km/h na nieoświetlonej drodze mając włączone światła mijania (pojazdy z  przeciwka) ? WIDZISZ DROGĘ na odległość ok. 40 m. Przed tobą na twoim pasie ruchu jest nieoświetlona PRZESZKODA (nieoświetlony pojazd, idący jezdnią pieszy, kolumna pieszych). Kiedy tą przeszkodę zobaczysz ? GDY ŚWIATŁA MIJANIA JĄ OŚWIETLĄ. To już będzie mniej, niż 40 m, może 35 m ?. HAMUJ !!!. Masz stopę na pedale gazu. TO NIE TEN PEDAŁ !!! 25 m za tobą. POZOSTAŁO CI BYĆ MOŻE 10 m ŻYCIA ! („19-letni kierowca wjechał w nieoświetloną kolumnę pieszych……”).

TYLKO PRĘDKOŚĆ BEZPIECZNA UMOŻLIWIA ZATRZYMANIE POJAZDU W STREFIE WIDOCZNOŚCI DROGI. MASZ TYLE, ILE WIDZISZ. WŁĄCZ MYŚLENIE !