PRAWO JAZDY

BIALSKIE RONDA TURBINOWE

RONDO JEST SKRZYŻOWANIEM. Skrzyżowaniem niezwykłym.

Skoro jest skrzyżowaniem, to na rondzie obowiązują takie same zasady ruchu, jak na skrzyżowaniu:

  1. Typowe, klasyczne rondo oznaczone jest na wszystkich wlotach znakiem nakazu „ruch okrężny” oraz znakiem ostrzegawczym „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. Z tego wynika, że jednokierunkowa jezdnia wokół wysepki centralnej jest drogą z pierwszeństwem przejazdu i każdy zwykły pojazd (także tramwaj) wjeżdżający na tą jednokierunkową jezdnię ma prawny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu KAŻDEMU POJAZDOWI jadącemu tą jezdnią.
  2. Skręcając w prawo nie musimy zmieniać pasa ruchu, o ile przed skrzyżowaniem jedziemy zgodnie z art. 16 ust. 4 możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
  3. Jadąc na wprost przez tradycyjne rondo trzymamy się również prawej strony (o ile znaki poziome w postaci strzałek kierunkowych nie wskazują inaczej).
  4. Skręcając w lewo (lub zawracając na rondzie) mamy obowiązek trzymać się lewej strony na dojeździe do ronda a także na samym rondzie.
  5. Zmieniając pas ruchu na rondzie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu pasem, na który zamierzamy wjechać.
  6. Na rondzie, jak na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną lub przez policjanta (są to właśnie skrzyżowania niezwykłe) można wyprzedzać inne pojazdy silnikowe jadące prosto.

RONDO TURBINOWE

Dlaczego turbinowe ? Bo środkowa wysepka nie jest okrągła lub owalna, tylko ma kształt TURBINY. Rondo turbinowe jest bardziej rozbudowane od ronda klasycznego. Posiada więcej wydzielonych dojazdowych pasów kierunkowych, segregujących jazdę pojazdów już przed skrzyżowaniem oraz umożliwiających jednoczesny wjazd na rondo 2 – 3 pojazdów (bialskie ronda turbinowe na trasie 2 E 30) a także jednoczesną jazdę równoległą pojazdów na samym rondzie. Jest to znacznym upłynnieniem ruchu.

BIALSKIE RONDA TURBINOWE

Rondo na skrzyżowaniu obwodnicy z ul. Terebelską oraz rondo na skrzyżowaniu trasy 2 E 30 z Al. Solidarności są bliźniaczymi rondami turbinowymi. „Rozgryźmy” więc rondo pierwsze z kierunkami: Warszawa _ Terespol, Terespol – Warszawa, Terebelska – Rakowiska, Rakowiska – Terebelska, Warszawa – Rakowiska, Terespol – Terebelska, Terebelska – Warszawa, Rakowiska – Terespol. Nie wymieniam prawo skrętów aby nie obrażać kierowców. Z tego samego powodu pomijam omówienie jazdy na wprost.

I. Warszawa – Rakowiska. Dojazd do ronda lewym pasem (strzałka kierunkowa w lewo) ale nie skręcamy w lewo, tylko przepuszczając pojazd jadący rondem z lewej strony przejeżdżamy w poprzek pierwszego pasa na rondzie (na wprost przez linię przerywaną), wjeżdżając w wycięcie turbiny. I to jest nasz pas do jazdy w stronę Rakowisk – przy lewej krawędzi luku turbiny (skręt w lewo na rondzie).

II. Terespol – Terebelska. Dojazd i wjazd na rondo jak wyżej. Jadąc przy lewej krawędzi lukiem w lewo, na wysokości wjazdów od strony Warszawy włączamy prawy kierunkowskaz celując w linię przerywaną na lewy pas zjazdowy w ul. Terebelską.

III. Terebelska – Warszawa. Zgodnie ze strzałką kierunkową (prosto i lewo) zbliżamy się do ronda lewym pasem. Po przepuszczeniu pojazdów z lewej (na pierwszym pasie jadących w stronę Terespola) jedziemy w poprzek tego pasa na wprost celując w linie przerywaną II pasa. Przepuszczamy pojazdy z lewej, jadące tym pasem wkoło ronda i pomykamy trzymając się prawej aż do zjazdu w stronę stolicy.

IV. Rakowiska – Terespol. Po przepuszczeniu pojazdów z lewej strony przejeżdżamy w poprzek I pasa i celując w linię przerywaną wjeżdżamy na II pas przy turbinie (uwaga na pojazdy z lewej). Dalej to już pozostało tylko trzymać się tego pasa aż do zjazdu w stronę Terespola.

V. Zawracanie. Początek jazdy jak skręt w lewo, tylko jadąc od strony Terebelskiej, jak również od strony Rakowisk należy wjechać w pierwsze wycięcie turbiny (na lewy, najbliższy wysepki pas ruchu).KONIEC.

Miał być koniec, lecz zaistniała konieczność dopisania ciągu dalszego. Zainspirowała mnie do tego moja motocyklowa koleżanka oraz kilka innych osób, które na bialskich rondach turbinowych wykonywały skręty w lewo i w trakcie jazdy w ruchu okrężnym spotkały się z drastycznym wymuszaniem pierwszeństwa przejazdu przez tzw. „kierowców” wjeżdżających na rondo drogą 2 E 30 od strony Warszawy czy też od strony Terespola. Otóż ci tzw. „kierowcy” jadący na wprost przyjęli (chyba z tzw. „sufitu”), że jadąc przez rondo drogą główną na wprost mają bezwzględne pierwszeństwo przejazdu. Są to drogowe ciemniaki ! Przecież przed wjazdem na bialskie ronda turbinowe z każdego kierunku stoją takie same znaki ostrzegawcze „USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU”co oznacza, ŻE JEZDNIA JEDNOKIERUNKOWA WOKÓŁ RONDA JEST DROGĄ Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU !. Do ciemniaków warszawiaków i terespolaków: RONDA PRZERYWAJĄ TWOJE PIERWSZEŃSTWO. Za rondem wszystko wraca do normy. Pomyślnego (i przemyślanego) pomykania !

Możliwość komentowania BIALSKIE RONDA TURBINOWE została wyłączona