Category Archives: Prawo

ROWERZYŚCI

A. DZIECKO DO LAT 10 JADĄCE ROWEREM

Dziecko do lat 10 jadące rowerem nie jest rowerzystą lecz pieszym

Zasady poruszania się po drodze:

– jedynie pod opieką osoby dorosłej, chodnikiem lub drogą dla pieszych a w przypadku ich braku – poboczem

– przejazd przez jezdnię tylko po wyznaczonych przejściach

– w razie braku chodnika i braku możliwości poruszania się poboczem dozwolona jest jazda jezdnią przy jej lewej krawędzi

– w tym przypadku dorosły rowerzysta, opiekun dziecka porusza się również lewą stroną jezdni

– jadący przy lewej krawędzi jezdni mają obowiązek ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom (jak piesi)

B. ROWERZYŚCI( w wieku powyżej 10 lat)

Rowerzysta może:

– jechać obok innego rowerzysty lub motorowerzysty, jeżeli :

a) nie utrudnia to ruchu innym kierującym pojazdami,

b) nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

– wyprzedzać inne niż rower, powoli jadące pojazdy z ich prawej strony

– jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem

– korzystać z drogi dla rowerów i pieszych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym

– poruszać się chodnikiem jeżeli:

a) opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem

b) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (art. 33 ust. 5 pkt 3) – śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła

c) na drodze dozwolona jest prędkość większa niż 50 km/godz. a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów ( art. 33 ust. 5 pkt 2)

UWAGA: Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych należy jechać powoli, zachowując szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

CIEKAWOSTKA PRAWNA: 

1.” Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni ” (art. 16 ust. 4)

2. Wyprzedzanie z prawej strony dozwolone jest ( art. 24 ust. 3):

a) gdy pojazd przed nami sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,

b) gdy pojazd porusza się innym niż my, wyznaczonym drugim pasem ruchu z lewej naszej strony

c) gdy pojazdem wyprzedzanym jest pojazd szynowy jadący środkiem jezdni

Skoro prawo nakazuje jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, to jakim cudem rowerzysta może prawnie wciskać się z prawej strony tam, gdzie faktycznie nie powinno dla niego być miejsca. A może prawo przymyka oko na zwyczajową jazdę innych niż rowerzyści pojazdów niezgodnie z przepisami – z dala od prawej krawędzi jezdni ? 

 

 

PIESZY – RAZ JESZCZE

PRAWO PRAWEM, A ŻYCIE ŻYCIEM !

a) Pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

b) Pieszy ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PRZEJŚCIU ( a nie stojący przed przejściem, ani też zbliżający się do przejścia) ma pierwszeństwo przed pojazdem

(  Art. 13 ust. 2 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

c) Jeżeli przejście przez jezdnię wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej,  PRZEJŚCIE NA KAŻDEJ JEZDNI UWAŻA SIĘ ZA PRZEJŚCIE ODRĘBNE ( nie ma więc potrzeby zatrzymywania pojazdu przed pustym przejściem na swojej jezdni)

d) Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, W KTÓRYM RUCH POJAZDÓW JEST ROZDZIELONY WYSEPKĄ LUB ZA POMOCĄ INNYCH URZĄDZEŃ NA JEZDNI

(  Art. 13 ust. 8 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego DO ZATRZYMANIA SIĘ, ZWOLNIENIA LUB PRZYŚPIESZENIA KROKU ( faktycznie więc nie ma kategorycznego zakazu przejeżdżania przez przejście na którym porusza się pieszy o ile nie stanowimy dla pieszego żadnego zagrożenia, nie przeszkadzamy, nie wystraszamy).

(  Art. 2 ust. 28 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

Proste i nie skomplikowane oraz zrozumiałe i obowiązujące. Przepisy powyższe z pewnością znają i respektują instruktorzy praktycznej nauki jazdy, policjanci służby ruchu drogowego i egzaminatorzy. 

KTO POSTĘPUJE INACZEJ, TWORZY WŁASNE PRAWO „OLEWAJĄC” OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAŃSTWOWE !

 

PIESZY NA JEZDNI

Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego. Pieszy niczego nie musi.
I mamy drogowy problem.

UWAGA PIESI ! OTO WASZA DROGOWA SYTUACJA PRAWNA :

  1. Jezdnia jest tylko dla pojazdów i zorganizowanych pełnoletnich kolumn pieszych.
  2. Na drodze istnieje zawsze obowiązek zachowania ostrożności oraz unikania wszelkiego działania które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub ruch ten utrudnić
    ( art. 3 ust.1).
  3. Jeżeli nie ma chodnika oraz pobocza lub czasowo nie można z pobocza korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem poruszania się lewą stroną jak najbliżej krawędzi jezdni i USTĘPOWANIA MIEJSCA NADJEŻDŻAJĄCEMU POJAZDOWI (art. 11 ust.1, 2).
  4. Pieszy przechodząc przez jezdnię MUSI ZAWSZE zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ oraz unikać wszelkiego działania ……….jak w pkt. 2 ( art. 13 ust. 1).
  5. Pieszy znajdujący się na przejściu ( A NE WCHODZĄCY NA PRZEJŚCIE ! ) ma pierwszeństwo przed zbliżającym się do przejścia pojazdem (art. 26 ust. 1 ).
  6. ZABRANIA SIĘ: – wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd W TYM RÓWNIEŻ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NAWET GDY MASZ ZIELONE ŚWIATŁO ( art. 14 pkt.1 a) , oraz wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (art. 14 pkt 1 b).

I JESZCZE COŚ ISTOTNEGO, CO DOTYCZY KIEROWCÓW :

Zabrania się kierującemu pojazdem nieuzasadnionego hamowania w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia (art. 19 ust. 2 pkt 2 )

DLACZEGO WIĘC W BIAŁEJ PODLASKIEJ:

– piesi nagminnie wymuszają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych  ( „rozdziawa” włazi bezmyślnie na przejście powodując znaczne utrudnienie ruchu wielu pojazdów a dość często także realne zagrożenie na jezdni) ? Jeden człowiek dla kilku sekund potrafi skutecznie zmusić do zatrzymania autobus pełen ludzi a nawet kilkanaście pojazdów. LUDZIE, POPATRZCIE I POMYŚLCIE . MYŚLENIE JEST PRZECIEŻ PRZYWILEJEM GATUNKU LUDZKIEGO !

– coraz  więcej kierowców , w tym kierujący pojazdami nauki jazdy i pojazdami egzaminacyjnymi widząc pieszego stojącego przed przejściem na chodniku (nawet pojedynczego) zatrzymuje pojazd przed przejściem w sytuacji gdy:

a) pieszy zdecydowanie stoi na chodniku i nic nie wskazuje na to, że ma ochotę wkroczyć na przejście ,

b) za zbliżającym się do przejścia pojazdem poruszają się inne pojazdy, których kierowcy zmuszani są do nieuzasadnionego gwałtownego hamowania (kilka pojazdów zatrzymuje się a pieszy stoi nadal na chodniku),

c) z przeciwka nadjeżdżają pojazdy, przejeżdżające przez przejście (co daje pieszemu twoje głupie zachowanie ?),

d) pieszy stoi przed przejściem z lewej strony a nawet wszedł już na przejście ale dopiero za kilka sekund zbliży się do środka jezdni ( przecież zachowując szczególną ostrożność NOGA Z GAZU NA PEDAŁ HAMULCA możesz kontynuować jazdę nie zagrażając pieszemu ani nie zmuszając go zwolnienia kroku, czy też do zatrzymana),

e) pieszy pokonał już połowę jezdni i zbliża się do lewej krawędzi (PARANOJA ! PO JAKĄ CHOLERĘ SIĘ ZATRZYMUJESZ ? Chcesz popatrzeć na plecy pieszego, a może zgrabne pośladki pieszej?).

W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRAWO NA LEWO ?