GRUPA REKONSTRUKCYJNA

R

 REGULAMIN GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ „BIALSKA DROGÓWKA 1960 – 1990”

1. Grupę Rekonstrukcyjną ” Bialska Drogówka 1960 – 1990 ” tworzą emerytowani milicjanci bialskiej służby ruchu drogowego, zainteresowani historią powstania i funkcjonowania tej formacji w latach 1960 – 1990.

2. Członkami Grupy Rekonstrukcyjnej ” Bialska Drogówka 1960 – 1990 ” mogą być również inne osoby, kolekcjonerzy mundurów, wyposażenia, pamiątek, replik broni, posiadacze pojazdów, replik pojazdów milicyjnej służby ruchu drogowego oraz umundurowania i wyposażenia społecznych inspektorów ruchu drogowego ORMO, po wypełnieniu i złożeniu deklaracji członkowskiej.

3. Podstawowym celem działalności grupy rekonstrukcyjnej jest działalność edukacyjna i kolekcjonerska oraz popularyzacja historii bialskiej służby ruchu drogowego wśród bialskopodlaskiego społeczeństwa.

4. Grupa Rekonstrukcyjna „Bialska Drogówka 1960 – 1990 ” działa na terenie Białej Podlaskiej oraz powiatu bialskiego.

5. Sposoby realizacji celów:

    • kolekcjonowanie umundurowania, wyposażenia, replik broni, dokumentów, odznak, medali, odznaczeń oraz innych pamiątek
    • pozyskiwanie i rekonstrukcja zabytkowych pojazdów drogówki
    • organizowanie okolicznościowych wystaw historycznych
  • prezentowanie rekonstrukcyjne i edukacyjne milicyjnej służby ruchu drogowego na okolicznościowych imprezach szkolnych, miejskich, oraz gminnych powiatu bialskiego

6. Grupa nie ma charakteru militarnego ani paramilitarnego. Nie zajmuje się działalnością polityczną. Nie propaguje żadnych ideologii

7. Koszty kolekcjonerskie, rekonstrukcyjne, wystawowe i prezentacyjne pokrywane są indywidualnie przez poszczególnych członków grupy a mundury, wyposażenie, repliki broni, pojazdy i inne przedmioty kolekcjonerskie stanowią ich indywidualną własność

8. Grupa rekonstrukcyjna nie prowadzi żadnej działalności finansowej

9. Grupa rekonstrukcyjna posiada swoją pieczęć i logo

10. Spotkania (zebrania) członków grupy odbywają się w miarę potrzeb a zwoływane są przez kierownika grupy rekonstrukcyjnej

11. Działalnością grupy kieruje jej kierownik, reprezentujący grupę na zewnątrz, wybierany przez członków grupy na czas nieokreślony

12. Siedzibą grupy rekonstrukcyjnej jest mieszkanie prywatne kierownika grupy

13. Milicyjne umundurowanie, wyposażenie, repliki broni i milicyjne pojazdy drogówki mogą być wykorzystywane przez członków grupy rekonstrukcyjnej tylko w celach prezentacyjnych i edukacyjno – historycznych

14. Członków grupy obowiązuje regulaminowe oraz zgodne z prawem postępowanie

15. Członkowie nie przestrzegający przyjętych zasad regulaminowych będą usuwani z grupy poprzez głosowanie członków na zwołanym w tym celu zebraniu, zwykłą większością głosów

16. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na zebraniu członków grupy przy obecności co najmniej  2/3 uprawnionych do głosowania

17. Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić w formie uchwały na zebraniu członków grupy przy obecności przynajmniej 2/3 uprawnionych do głosowania a likwidatorem stowarzyszenia jest kierownik grupy rekonstrukcyjnej.

Grupa Rekonstrukcyjna IVGrupa Rekonstrrukcyjna IIIGrupa Rekonstrukcyjna VIGrupa Rekonstrukcyjna IIIstarszy chorążyGrupa Rekonstrukcyjna VIIGrupa Rekonstrukcyjna IGrupa Rekonstrukcyjna II

                                                                                                            

Dnia 12.09.2016r. stowarzyszenie zwykłe: Grupa Rekonstrukcyjna „Bialska Drogówka 1960 – 1990” wpisana została do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej pod pozycją nr. 2 (zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z 2.05.2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych – Dz. U z 2015 r. poz. 644)

Kierownik Grupy Rekonstrukcyjnej Zdzisław Kozłowski

UWAGA: Osoby spełniające wymogi pkt. 1 lub 2 Regulaminu Grupy Rekonstrukcyjnej, zainteresowane członkostwem w naszym stowarzyszeniu proszone są o kontakt telefoniczny, tel. 732 816 080.

INFORMACJA : Poszukujemy mundurów, czapek wyjściowych oficerskich i podoficerskich oraz dystynkcji  i otoków z haftowanymi milicyjnymi gwiazdkami. Mile widziane są też odznaki i naszywki milicyjnej „drogówki”. mo_ural 13710738_1034619326634011_6637840620932388200_o
Kierownik Grupy

13724084_1034617989967478_6342931798670768910_o 13730958_1034619146634029_3283926390490152314_o

Milicyjne spotkanie z przedszkolakami z okazji Święta Policji

POJAZDY GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ: 

– fiat 125 p milicyjnej służby ruchu drogowego

– fiat 125 p społecznego inspektora ruchu drogowego ORMO

– milicyjna nysa

– motocykl ural milicyjnej drogówki

UMUNDUROWANIE, BROŃ, WYPOSAŻENIE, PAMIĄTKI :

– komplety letnich, zimowych i motocyklowych mundurów, w tym mundur społecznego inspektora ruchu drogowego ORMO i mundur harcerski Młodzieżowej Służby Ruchu

– czapki letnie i zimowe, kaski (MO i ORMO)

– repliki broni ( TT, P-64), pałka, kajdanki, „lizak”

– pasy białe, kabury, koalicyjki

– medale, odznaki, odznaczenia, książki, dokumenty i inne pamiątki

– księga pamięci i historii bialskiej drogówki

DZIAŁANIA GRUPY REKONSTRUKCYJNEJ:

– sporządzenie historii Bialskiej Drogówki

– zainicjowanie cyklicznych spotkań weteranów bialskiej drogówki

– 17.07.2016 – Biała Podlaska – organizacja historycznej wystawy muzealnej „Bialska Drogówka 1960 – 2015”

– organizacja Nadbużańskich Mundurowych Zlotów Motocyklowych

– organizacja Rajdów Samochodowo-Motocyklowych z okazji Święta Policji

– odcinkowe przedstawienie historii Bialskiej Drogówki (8 odcinków) w tygodniku „Życie Bialskie”                                                                                          

– 25.07.2016 – spotkanie z przedszkolakami w Przedszkolu „Biedroneczka” z okazji Święta Policji                                                                                                      24 – 25.06.2017 – współorganizacja III Mundurowego Zlotu Motocyklowego w Gnojnie nad Bugiem

– 14.07.2017 – prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej na Wojewódzkim Święcie Policji w Parczewie

– 14.09.2017 – prezentacja motocykla Grupy Rekonstrukcyjnej na pikniku pracowników bialskiego szpitala w Roskoszy

– 19.09.2017 – prezentacja fiata milicyjnej drogówki  na imprezie BRD w Szkole Podstawowej w Zalesiu

– 24.09.2017 – prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej na IX Bialskopodlaskim Zakończeniu Sezonu Motocyklowego

OFICJALNE PODZIĘKOWANIA :

– od weteranów bialskiej drogówki

– od dyrekcji Przedszkola „Biedroneczka”

– od uczestników rajdów i zlotów motocyklowych

– od dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu:

P O D Z I Ę K O W A N I E

Uczestnicy spotkania mieli też możliwość obejrzenia legendarnego policyjnego (milicyjnego) Fiata 125p będącego na wyposażeniu Grupy Rekonstrukcyjnej. Sprawnie przeprowadzona impreza spełniła swoje zadanie poprzez przypomnienie zasad właściwego zachowania się na drogach i właściwego korzystania z elementów odblaskowych. Jest to bardzo istotne w przypadku naszych uczniów i mieszkańców korzystających codziennie z międzynarodowej trasy E-30 przebiegającej przez gminę Zalesie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu i zaangażowali się w jego organizację.

W. Kołodyński

– od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie:

P O D Z I Ę K O W A N I E

za życzliwość, okazane wsparcie oraz nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości związanych z obchodami 98-ej rocznicy powstania Policji, które odbyły się w dniu 14 lipca 2017 roku w Parczewie

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Paweł Dobrodziej          – 26.09.2017 – VI Koleżeńskie Spotkanie Bialskiej Drogówki                                – 1.05.2018 – prezentacja Bialskiej Drogówki i organizacja zawodów rowerowych na Miejskiej Moto-Majówce z Festynem Rodzinnym w Parku Radziwiłła w Białej Podlaskiej                                                                                  – 28.05.2018 – VII Koleżeńskie Spotkanie Bialskiej Drogówki                              – 20.06.2018 – prezentacja Bialskiej Drogówki w Szkole Podstawowej w Zalesiu                                                                                                                            – 22.07.2018 – organizacja Rajdu Samochodowo-Motocyklowego „Nasza Historia” z okazji Święta Policji                                                                                 – 5.10.2018 – spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej „Bezpieczni na drodze”                                                                            – 30.03.2019 – prezentacja Bialskiej Drogówki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej  ( Dzień Otwarty w PWSZ)                                  – 22.06.2019 – prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej na Policyjnym Pikniku Rodzinnym w Lublinie                                                                                                 – 21.07.2019 – organizacja V Samochodowo-Motocyklowego Rajdu Familijnego z okazji 100-lecia Policji                                                                        – 27.10.2010 – prezentacja Drogówki na Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej w Zalesiu                                                                                               – 6 – 8.12.2019 – prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej na Kongresie Sekcji Polskiej IPA w Zamku w Janowie Podlaskim                                                          – 9.10.2020 – organizacja VI Rajdu Samochodowo-Motocyklowego z okazji Święta Policji                                                                                                                 – rok 2021 – prezentacja pojazdów Bialskiej Drogówki na rozpoczęciu, zakończeniu Bialskopodlaskiego Sezonu Motocyklowego w Białej Podlaskiej oraz prezentacja pojazdów na spotkaniach Samochodowych Klasyków          – 23.06.2022 – spotkanie z przedszkolakami Przedszkola w Ciciborze Dużym  – 3.07.2022 – prezentacja Bialskiej Drogówki na Pikniku Janowskim                  – 24.07.2020 – organizacja VII Rajdu Samochodowo-Motocyklowego z okazji Święta Policji                                                                                                                 – 28.08.2022 – prezentacja Grupy Rekonstrukcyjnej na Dożynkach Gminnych w Konstantynowie                                                                                                          – 25.09.2022- prezentacja pojazdu Bialskiej Drogówki na XIII Bialskopodlaskim Zakończeniu Sezonu Motocyklowego                                                                            –