PRAWO JAZDY

RONDA

Definicja ronda nie występuje w kodeksie drogowym. Mamy jednak skrzyżowania zwykłe i skrzyżowania skanalizowane do których zalicza się także rondo. Tak więc rondo to nic innego jak pewien szczególny rodzaj skrzyżowania, na którym obowiązują takie same zasady jazdy jak na skrzyżowaniach zwykłych. Wyjątek – możliwość wyprzedzania pojazdów silnikowych i pierwszeństwo pojazdów szynowych (tramwaj) opuszczających rondo.

JAZDA W RUCHU OKRĘŻNYM ( RONDA KLASYCZNE)

Segregacja ruchu powinna następować już przed skrzyżowaniem a więc na wlocie ronda a nie na samym rondzie.

Zbliżając się do ronda mamy 4 opcje: jazda ze skrętem w prawo, jazda na wprost, jazda ze skrętem w lewo i zawracanie. Tak więc zbliżając się do ronda stosujemy się do art. 22 ust. 2 prawa o ruchu drogowym (zajęcie odpowiedniej pozycji):

– przy prawej krawędź jezdni, jeżeli zamierzamy skręcić w prawo ( bądź jechać na wprost),

– przy środku jezdni lub przy lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej, jeżeli zamierzamy skręcić w lewo (zawrócić)

Kierunkowskazy na wlocie ronda

– kierunkowskaz prawy (zamiar skrętu w prawo)

– bez kierunkowskazu (jazda na wprost)

– kierunkowskaz lewy ( zbliżenie się do osi jezdni dwukierunkowej lub do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej z zamiarem skrętu w lewo lub zawracania)

Kierunkowskazy na rondzie

Jadąc na rondzie przyjmujemy, że poruszamy się jezdnią jednokierunkową (najczęściej z pierwszeństwem przejazdu) po lewym łuku, posiadającą wloty i wyloty TYLKO Z PRAWEJ STRONY.

– skręcamy w prawo z prawym kierunkowskazem tradycyjnie,

– jadąc na wprost, po minięciu I zjazdu włączamy prawy kierunkowskaz sygnalizując skręt w prawo (zjazd z ronda) na kolejnym wylocie w prawo,

– zamierzając skręcić w lewo (także zawrócić) wjeżdżając na rondo utrzymujemy lewy kierunkowskaz do chwili zbliżenia się do lewej krawędzi jezdni przy wysepce (zmiana pasa ruchu na lewy już na rondzie) a następnie wyłączamy kierunkowskaz, bo jazda po wymuszonym lewym łuku nie wymaga sygnalizowania. Przed opuszczeniem ronda należy:

a) zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu z lewego (przy wysepce) na prawy (przy krawędzi jezdni ronda),

b) zmienić ostrożnie pas ruchu na prawy,

c) utrzymując prawy kierunkowskaz opuścić rondo

Na rondach klasycznych z wyznaczonymi pasami ruchu stosujemy się do ogólnych przepisów obowiązujących przy zmianie pasa ruchu.

Różnice w sygnalizowaniu jazdy na wprost i skrętu w lewo oraz zawracania występują na rozbudowanych rondach stycznych, na których  nie występuję jazda po łukach.

Możliwość komentowania RONDA została wyłączona