HISTORIA BIALSKIEJ „DROGÓWKI”

BIALSKA „DROGÓWKA” 1960-2015

Na podstawie relacji szczęśliwie żyjących aktualnie milicjantów i policjantów bialskiej służby ruchu drogowego udało mi się spisać historię bialskiej „lotnej” od jej „narodzin” w latach 60-tych do 2015 roku. Mam już daty, jednostki i nazwiska naczelników, kierowników, dowódców, kontrolerów i sekretarek. Wiem kiedy w bialskiej służbie ruchu drogowego pojawiły się po raz pierwszy naśladowczynie słynnej po II wojnie światowej warszawskiej Lodzi. To wszystko wraz z pamiątkowymi fotografiami umieszczane jest w naszej Księdze pamięci. Oto nasza skrócona historia (ochrona danych osobowych). Znający temat „dośpiewają” sobie nazwiska i stopnie. Ci, co nosili białe pokrowce na czapkach będą mogli na naszych poniedziałkowych spotkaniach skorzystać z dokonanych ustaleń, wracając myślami do dawnych lat, gdy byliśmy młodzi, piękni i pełni zapału. Cześć pamięci tym, którzy odeszli na wieczną służbę !

asp. sztab. w st. spoczynku Zdzisiek Kozłowski

RYS HISTORYCZNY BIALSKIEJ „DROGÓWKI” OD JEJ POWSTANIA DO 2015 ROKU

Rok 1960 – „Narodziny” bialskiej „drogówki”

W Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej ul. Krótka 1 trzech milicjantów upoważnionych zostało do kontroli ruchu drogowego.W początkowym okresie nie mieli białych pokrowców na czapkach. nie mieli też przydzielonych pojazdów służbowych.

II połowa 1962 roku – Powiatowy Inspektorat Ruchu Drogowego

W bialskiej Komendzie Powiatowej MO utworzono  Powiatowy Inspektorat Ruchu Drogowego (PIRD) w którym pełniło służbę 7 milicjantów ( Kierownik Inspektoratu i 6 kontrolerów). Pojazdy służbowe  Inspektoratu: „Warszawa”, 2 motocykle M-72 i motocykl „Junak” będący do dyspozycji Kierownika PIRD. Milicjantów Inspektoratu nazywano : „Siedmiu wspaniałych”.

Lata 1963 – 1975 – Rozbudowa PIRD

Do Inspektoratu przybywali kolejni milicjanci. Przybywało też pojazdów służbowych. Pojawiła się druga „Warszawa”, Fiat 125p z trafipaksem (postrach piratów drogowych), motocykl „Ural” oraz motocykl MZ-250. Stan osobowy Inspektoratu powiększył się do 10 osób. W tym okresie bialska „Lotna” swoim aktywnym działaniem wzbudzała popłoch wśród kierowców powiatu bialskiego. Największym „postrachem” był zielony Fiat 125 p i jego mundurowy kierowca.

1 czerwiec 1975 r. – I Reorganizacja

Utworzenie Województwa Bialskopodlaskiego, Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej i Wydziału Ruchu Drogowego KWMO, obsługującego cały teren województwa bialskopodlaskiego.

1975 – 1986 – Wielka rozbudowa

Do bialskiego Wydziału Ruchu Drogowego włączono milicjantów służby ruchu drogowego z komend powiatowych MO ( Radzyń, Parczew, Łosice). Żadna jednostka terenowa nie posiadała już służby ruchu drogowego. W końcowej fazie rozbudowy bialska „drogówka” liczyła ok 30 funkcjonariuszy, w tym samych kontrolerów ruchu drogowego – ponad 20. Kierownictwo WRD urzędowało w Białej Podlaskiej przy ulicy Pokoju a kontrolerzy w pewnym okresie czasu w lokalu dawnej Komendy Powiatowej MO przy ul. Krótkiej. 

Rok 1986 – II Reorganizacja

Likwidacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i utworzenie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białej Podlaskiej. Komendy Powiatowe MO przemianowano na Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych (RUSW). Rozbudowany po roku 1975 bialski Wydział Ruchu Drogowego KWMO przeorganizowano. Większość milicjantów „drogówki” przeniesiono do utworzonych w RUSW i w Komisariacie MO w Międzyrzecu Podlaskim Sekcji Ruchu Drogowego. W Białej Podlaskiej na ul. Pokoju pozostał 11-osobowy Wydział Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych ( naczelnik, zastępca naczelnika, sekretarka + 8 milicjantów). Na ul. Krótkiej w RUSW Biała Podlaska powstał Referat Ruchu Drogowego ( kierownik, sekretarka oraz ok. 15 kontrolerów).

Rok 1990 – III Reorganizacja

Likwidacja Milicji Obywatelskiej i powołanie Policji. Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Białej Podlaskiej przemianowano na Komendę Wojewódzką Policji. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Białej Podlaskiej przemianowano na Komendę Miejską Policji. Od tej pory w Białej Podlaskiej funkcjonowały dwa Wydziały Ruchu Drogowego : Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji przy Placu Wojska Polskiego oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przy ul. Krótkiej.

Nowe ogniwo ruchu drogowego

Jednocześnie z likwidacją województwa bialskopodlaskiego przy Komisariacie Policji w Terespolu utworzono 7-osobowe Ogniwo Ruchu Drogowego (kierownik + 6-ciu kontrolerów). Do Ogniwa przeniesiono policjantów z bialskiego Wydziału Ruchu Drogowego.

2001 – Likwidacja Ogniwa Ruchu Drogowego

W 2001 roku zlikwidowane zostało Ogniwo Ruchu Drogowego przy Komisariacie Policji w Terespolu a policjantów przeniesiono na powrót do bialskiej „drogówki”.

1999 – 2007 – Wydział (Sekcja) Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej (Powiatowej) Policji

W latach 1999 – 2007 w Wydziale pracowało ok. 20 kontrolerów ruchu drogowego. Funkcje naczelników pełniło kolejno 3 policjantów.

15.05.2007 – Kobiety w bialskiej „drogówce”

W tym dniu, po raz pierwszy w naszej historii do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białej Podlaskiej przybyły na stanowiska kontrolerów dwie policjantki. W październiku 2007 r. naczelnikiem bialskiej „Drogówki” został  oficer, pełniący obowiązki przez kolejnych 8 lat.

Kwiecień 2014 – Rozbudowa bialskiej „drogówki”

W kwietniu 2014 r. nastąpiła likwidacja Ogniwa Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim. Ośmiu kontrolerów ( w tym trzy policjantki) przeniesiono do bialskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od tej pory bialska „drogówka” obsługiwała także teren służbowy międzyrzeckiego Komisariatu Policji.

Grudzień 2015 – Wydział Ruchu Drogowego KMP w Białej Podlaskiej

Na koniec 2015 r. „odmłodzona” bialska „drogówka” to ok. 40 funkcjonariuszy Policji ( w tym 7 policjantek), wyposażonych w nowoczesny sprzęt, odpowiednią ilość specjalistycznych radiowozów oraz motocykle. Od 1960 roku bialska „drogówka” podlegała kolejnym przeobrażeniom i udoskonaleniom. Zmieniali się ludzie i mundury. Zadania pozostały te same. Wielu z nas odeszło na zawsze. Tych, co odeszli zastępowali nowi. Zmieniał się ustrój, zmieniały się władze, prezydenci, ministrowie, komendanci. Bialska „drogówka” była, jest i będzie. Białe czapki były, są i będą nieodłącznym składnikiem naszego drogowego krajobrazu. „Misiaczków” na drogach nigdy nie zabraknie. A wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, gdy na bialskich drogach pojawiło się  trzech milicjantów  zaangażowanych w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. To był początek naszej historii. Każdy kolejny dzień dopisuje ciąg dalszy.

MOTTO: ” ŻADEN TRUD NIE JEST ZA WIELKI DLA URATOWANIA CHOĆBY JEDNEGO ISTNIENIA LUDZKIEGO !”

Przedstawiony wyżej rys historyczny bialskiej „drogówki” sporządziłem jedynie na podstawie zapamiętanych faktów oraz wypowiedzi weteranów bialskiej służby ruchu drogowego. Dokładniejszy opis naszej historii wraz z nazwiskami jej bohaterów umieściłem w naszej „Księdze Pamięci” (do wglądu na spotkaniach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 10.00 w lokalu Klubu Motocyklowego „Grom” Pl. Wolności 10/2).

thumbnail