PRAWO JAZDY

KANDYDACI NA KIEROWCÓW

DROGOWE FAKTY: Mamy w Polsce ponad 25 mln. pojazdów silnikowych, w tym ok. 21 mln. (najwięcej) samochodów osobowych. Kierujący pojazdami są sprawcami 86 % wszystkich wypadków drogowych. 76 % tych wypadków powodują kierowcy samochodów osobowych. Młodzi kierowcy są ofiarami 40 % wypadków, 43 % wypadków młodych kierowców to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Co trzecia osoba w wieku 18 – 24 lat umiera w wyniku obrażeń odniesionych na drodze.

RAPORT NIK O NADAWANIU UPRAWNIEŃ KIEROWCOM:

„Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców nie wpłynęły na razie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Egzamin na prawo jazdy zdaje zaledwie co trzeci kandydat, a polscy, młodzi kierowcy są w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych”.

I dalsze stwierdzenia w tym zakresie:

 • Niemal 70 % tych przychodów ogółem stanowią opłaty za egzaminy poprawkowe.
 • Nowe procedury szkolenia i egzaminowania nadal nie przygotowują do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza do radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach.
 • Młodzi kierowcy – do 24 lat i stażem do 2 lat – są w Polsce sprawcami co piątego wypadku drogowego.
 • Średnia zdawalność egzaminów praktycznych na prawo jazdy w Polsce wynosi ok. 35 %.
 • Egzaminatorzy najczęściej przerywali egzamin z tak istotnych powodów, jak nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu np. na skrzyżowaniu lub pieszemu (34 % egzaminów) lub niezastosowanie się do znaków i sygnałów świetlnych (21 %).
 • Polscy rekordziści: teoria zdana za 70-tym razem (Jastrzębie Zdrój), praktyczny za 64-tym razem (Kielce).
 • Podstawową przyczyną niedostatecznego przygotowania do egzaminu według respondentów był brak umiejętności dydaktycznych u instruktorów i wykładowców (63 % wypowiedzi).

Czy można poprawić znacząco ten stan rzeczy ? Oczywiście tak !

A. Moim skromnym zdaniem:

 1. Zamiast religii, należy wprowadzić do szkół jako przedmiot obowiązkowy wychowanie komunikacyjne (szkoła podstawowa -zasady ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów oraz budowa, działanie i obsługa rowerów i motorowerów. Szkoły ponadpodstawowe – prawo o ruchu drogowym z komentarzem oraz budowa i obsługa pojazdów silnikowych). W obu przypadkach należałoby profesjonalnie eksponować zasady bezpiecznego korzystania z dróg przez poszczególnych uczestników ruchu drogowego.
 2. Warunkiem odebrania prawa jazdy po zdaniu egzaminu państwowego powinno być zaliczenie z wynikiem pozytywnym 10 -cio godzinnego szkolenia teoretyczno-praktycznego (5 godz. teorii i 5 godz. praktyki) w specjalistycznym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy). Prowadząc 14 lat szkolenia kierowców w Zimowej Samochodowej Szkole Bezpiecznej Jazdy stwierdzam, że prawie wszystkim kierowcom brakuje podstawowej wiedzy specjalistycznej i umiejętności panowania nad pojazdem w warunkach ekstremalnych (patrz wpisy w kategorii „Szkoła Bezpiecznej Jazdy”).
 3. 30 godzin lekcyjnych szkolenia teoretycznego ( w tym 3 godz. tematyki I pomoc przedmedyczna) jest ograniczeniem do minimum możliwości przekazania kursantom pełnej wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 27 godzin to prawo o ruchu drogowym, a co z kodeksem wykroczeń, kodeksem karnym z budową, obsługą pojazdu oraz zasadami bezpiecznego korzystania z dróg i ćwiczeniami z komentarzem ? 40 godzin miałoby jakiś sens.

B. Zdaniem specjalistów, praktyków:

 1. Konieczna jest szeroka, ogólnonarodowa kampania edukacyjna dla pieszych i kierowców.
 2. Zmiany w Kodeksie Drogowym (po specjalistycznych konsultacjach) powinny być wprowadzane raz do roku w stałych, znanych dla wszystkich terminach a nie w różnych terminach i kilka razy w roku.
 3. W dużych, popularnych stacjach telewizyjnych powinna być eksponowana tematyka ruchu drogowego jako cykliczny program edukacyjny, promujący bezpieczne zachowanie na drodze.
 4. Mądry program w telewizji, prowadzony przez profesjonalistów, przyniósłby więcej pożytku niż najpiękniejsze zdania w ustawie.

Na zakończenie tak od siebie – „pobożne życzenia”. „Psy szczekają a karawana jedzie dalej”.

Możliwość komentowania KANDYDACI NA KIEROWCÓW została wyłączona