• Bezprawie

    ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI

    Kto z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, z powodów politycznych (dla politycznej zemsty) stosuje wobec wielotysiecznej zbiorowosci własnego narodu: – dyksryminacje – prześladowania – represje ignorując przy tym podstawowe przepisy: – Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej – prawa karnego – prawa emerytalnego z pogwałceniem najważniejszych i podstawowych zasad państwa prawa: – nie uznaje się za winnego, komu nie udowodniono winy – prawa nabyte nie mogą być odebrane bez prawomocnego wyroku niezawisłego sadu – nie dopuszczalne jest wymierzanie kary po raz drugi za ten sam czyn – prawo nie może działać wstecz – nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa TEN POPEŁNIA ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI !