PRAWO JAZDY

PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA

PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA  rozdziela przeciwne kierunki ruchu i ma jedno zasadnicze zadanie: zapobiec fizycznemu kontaktowi z pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Można więc przyjąć, że jest to swoisty rodzaj muru granicznego. I tu można byłoby postawić kropkę ( . ) ale : Ciągle pojawiają się wątpliwości CZY PODWÓJNA LINIA CIĄGŁA ZABRANIA WYPRZEDZANIA ? Jeśli tak, to jaki artykuł prawa o ruchu drogowym taki zakaz określa ? Co nie jest zabronione, jest dozwolone. 

UWAGA: Prawo o ruchu drogowym (sierpień 2016 r) Rozdział 5, Oddział 6, art. 24 ust. 8 pkt 2 dopuszcza wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym :

na jezdni dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu ( a więc nawet po jednym pasie ruchu w każdą stronę i podwójną ciągłą na środku) POD WARUNKIEM, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni PRZEZNACZONĄ DO RUCHU W KIERUNKU PRZECIWNYM – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni (czytaj: podwójną linią ciągłą).

PODSUMOWANIE: Skoro nawet na niebezpiecznych zakrętach i przy dojeżdżaniu do szczytów wzniesień podwójna linia ciągła NIE ZABRANIA WYPRZEDZANIA, to byłoby nielogiczne zakazywanie wyprzedzania  (bez najeżdżania a tym bardziej bez przejeżdżania przez podwójną ciągłą) na prostych odcinkach dróg.

Wielu kierowców twierdzi, że zostali ukarani mandatem karnym za wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej. Takie określenie obejmuje jazdę po podwójnej linii ciągłej oraz przejeżdżanie przez podwójną linię ciągłą. Jeśli najeżdżali na linię czy też przez nią przejeżdżali, to słusznie zostali ukarani mandatami. A jeśli jechali prawidłowo prawą połową jezdni i wyprzedzali z zachowaniem bezpiecznego odstępu od pojazdu wyprzedzanego będąc tylko w pobliżu podwójnej linii ciągłej, to ZA CO ZOSTALI UKARANI ? Nie istnieje przepis określający minimalną odległość od podwójnej linii ciągłej. Już sam fakt, że jest ona podwójna wymusza bezpieczny odstęp od pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.

Jeśli się mylę to znaczy, że wzrok mi wysiada i mam problem z czytaniem kodeksu drogowego. Ale z pewnością to „odszczekam”.

W UZUPEŁNIENIU: Jednak nie „odszczekam”.

NA  PYTANIE, SKIEROWANE DO  KOMPETENTNEJ OSOBY: „Czy podwójna linia ciągła wyznaczająca oś jezdni dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu ( po jednym w każdym kierunku) zabrania samoistnie wyprzedzania innych pojazdów ?”otrzymałem konkretną odpowiedź:

„NIE  ZABRANIA. WYPRZEDZANIE JEST DOZWOLONE, O ILE NIE NAJEŻDŻASZ NA LINIĘ .”

Wszystko na temat.

 

Jeden Komentarz