• BRD

  ALKOHOL I MY

  KTO NASTĘPNY ? Nie wszyscy dożyjemy końca tego roku, wielu z nas przedwcześnie zamknie oczy na zawsze. Można jedynie postawić pytania: Kto ? gdzie ? kiedy ? dlaczego ? Statystycznie: Polska – ponad 1000 zgonów dziennie ogółem ( ponad 388 000 rocznie), w tym: – ponad 500 zgonów w następstwie chorób układu krążenia ( ponad 180 000 rocznie) – około 260 zgonów z powodu nowotworu ( ok. 95 000 rocznie) – około 27 zgonów to skutki nadużywania alkoholu ( ok. 10 000 rocznie) – około 15 samobójstw ( ok. 5 500 rocznie) – około 9  to ofiary wypadków drogowych ( ok. 3 200 rocznie) Świat – z powodu nadużywania alkoholu umiera rocznie ok. 3 500 000 ludzi ( co 10 sekund umiera 1 człowiek) Mamy niewielki wpływ na zmniejszenie ilości zgonów z powodu chorób układu krążenia i nowotworów ale…

 • Bezprawie

  „JA, OBYWATEL POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ…..”

  ” Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych – ślubuję służyć wiernie Socjalistycznej Ojczyźnie – Polsce Rzeczypospolitej Ludowej, Narodowi Polskiemu i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chronić Konstytucyjne zasady ustrojowe Państwa i jego bezpieczeństwo, nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia. Ślubuję przestrzegać prawa i zasad sprawiedliwości społecznej, umacniać socjalistyczną praworządność i porządek publiczny, być niezłomny i pryncypialny w walce z przestępczością godzącą w interes Państwa, życie i zdrowie ludzkie, chronić własność społeczną i mienie obywateli, umacniać więź ze społeczeństwem oraz rozwijać społeczne działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego. Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny…

  Możliwość komentowania „JA, OBYWATEL POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ…..” została wyłączona
 • Bezprawie

  PAŃSTWO TOTALITARNE

  Państwo totalitarne to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, kontroli nad nią, zaś totalitaryzm to system rządów dyktatorskich, charakterystycznych dla XX wieku. Potocznie totalitaryzm rozumiany jest jako przeciwieństwo demokracji i pluralizmu w polityce, życiu społecznym, sposobie myślenia. Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza. W ustroju totalitarnym panuje dyktatura jednej partii i jedyna narzucona wszystkim obywatelom ideologia. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w państwie totalitarnym mamy do czynienia z całkowitym zamknięciem na świat. Władze dążą do konfliktu i agresji w polityce zagranicznej, przy jednoczesnym nacjonalizmie ( www.sciaga.pl –…