• Bezprawie

    PAŃSTWO TOTALITARNE

    Państwo totalitarne to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, kontroli nad nią, zaś totalitaryzm to system rządów dyktatorskich, charakterystycznych dla XX wieku. Potocznie totalitaryzm rozumiany jest jako przeciwieństwo demokracji i pluralizmu w polityce, życiu społecznym, sposobie myślenia. Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza. W ustroju totalitarnym panuje dyktatura jednej partii i jedyna narzucona wszystkim obywatelom ideologia. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to w państwie totalitarnym mamy do czynienia z całkowitym zamknięciem na świat. Władze dążą do konfliktu i agresji w polityce zagranicznej, przy jednoczesnym nacjonalizmie ( www.sciaga.pl –…

  • Bezprawie

    ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI

    Kto z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim, z powodów politycznych (dla politycznej zemsty) stosuje wobec wielotysiecznej zbiorowosci własnego narodu: – dyksryminacje – prześladowania – represje ignorując przy tym podstawowe przepisy: – Konstytucji RP jako ustawy zasadniczej – prawa karnego – prawa emerytalnego z pogwałceniem najważniejszych i podstawowych zasad państwa prawa: – nie uznaje się za winnego, komu nie udowodniono winy – prawa nabyte nie mogą być odebrane bez prawomocnego wyroku niezawisłego sadu – nie dopuszczalne jest wymierzanie kary po raz drugi za ten sam czyn – prawo nie może działać wstecz – nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa TEN POPEŁNIA ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI !