Monthly Archives: Styczeń 2016

DZIECKO W SAMOCHODZIE PO NOWEMU

Wychodzi na to, że w nowym roku zwiększy się radykalnie przyrost naturalny i przybędzie nam nowych obywateli RP. Ustawodawcy przewidzieli to już w drugiej połowie ubiegłego roku, wprowadzając pewne zmiany w przepisach dotyczących przewożenia dzieci w samochodach. Już nie wiek, a wzrost i waga dziecka mają istotne znaczenie.A więc do dzieła. Mierzymy i ważymy nasze pociechy ( czy do 150 cm, czy powyżej, czy do 36 kg czy powyżej). Wagę i wzrost sprawdzamy okresowo. Są coraz wyższe i grubsze (sorki – cięższe).

DZIECKO W SAMOCHODZIE PO NOWEMU:

Art. 39 ust. 3 – w pojazdach M1, N1 – N3 (samochody osobowe i ciężarowe) wyposażonych w pasy bezpieczeństwa (patrz wpis :Kategorie pojazdów) dziecko o wzroście do 150 cm jest przewożone w foteliku lub urządzeniu przytrzymyjącym.

Art. 39 ust. 3 c – w pojazdach kat. M1 i N1 (samochody osobowe i samochody ciężarowe do 3,5 t) dziecko w wieku co najmniej 3 lat można przewozić na tylnym siedzeniu w pasach bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje innych dzieci przewożonych jest na tylnym siedzeniu w fotelikach lub urządzeniach przytrzymujących i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub urządzenia przytrzymującego (dotyczy to typowych samochodów 5 – osobowych lub więcej).

Art. 39 ust. 3 b – dziecko mające co najmniej 135 cm wzrostu  o wadze powyżej 36 kg może być przewożone na tylnym siedzeniu samochodu w pasach bezpieczeństwa.

Art. 39 ust. 2 pkt 11 i art. 39 ust. 4  – obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa (także z fotelików i urządzeń przytrzymujących) nie dotyczy dziecka przewożonego taksówką i dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kat. M2 i M3 (mikrobusy osobowe i autobusy).

Art. 45 ust. 2 – zabrania się: przewożenia dziecka do lat 3 pojazdem kat. M1 i N1 – N3 (samochody osobowe i ciężarowe) nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz przewożenia na przednim siedzeniu dziecka o wzroście poniżej 150 cm poza fotelikiem lub innym urządzeniem przytrzymującym. Zabronione jest nadal przewożenie na przednim siedzeniu dziecka w foteliku skierowanym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera.

UWAGA: Niewłaściwe, niezgodne z zaleceniami producenta instalowanie fotelika lub urządzenia przytrzymującego podlega karaniu mandatowemu.

ZAWSZE BEZPIECZNIE !