Monthly Archives: Listopad 2017

GDZIE NAJŁATWIEJ ZGINĄĆ W POLSCE W CZASIE POKOJU ?

Na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko jedna : Na drodze

A dokładniej ? Na przejściu dla pieszych

Do wpisu zainspirowało mnie wydarzenie w Mikołowie : Na wyznaczonym przejściu dla pieszych zginęły dwie nastolatki a trzeci pieszy doznał poważnych obrażeń ciała.

POLSKA, ROK 2016: Po naszych drogach porusza się 25 094 132 szybko jadących pojazdów ( 20 723 423 samochodów osobowych, 3 098 376 samochodów ciężarowych i 1 272 333 motocykli). Najwolniej jadące poruszają się w obszarze zabudowanym z prędkością ok. 50 km/godz. (to jest ok. 14 metrów na sekundę). Szybciej jadące (a jest ich dość duża ilość) pomykają w obszarze zabudowanym nawet z prędkością 80 km/godz. (to jest ok. 22 metry na sekundę). Pierwszy pojazd w ciągu 3 sekund przejedzie 42 metry, drugi natomiast w tym samym czasie przejedzie aż 66 metrów. Pieszy idąc w ciągu sekundy wykonuje 2 kroki o długości ok. 1,10 m, a więc w czasie 3 sekund pokonuje dystans ok. 3,30 m (pojazd jadący z prędkością 80 km/godz. przejedzie w tym czasie aż 66 m).

Czas reakcji kierowcy ( od chwili zauważenia przeszkody do zadziałania hamulców) wynosi ok. 1 sekundy. A więc po upływie 1 sekundy od zauważenia przeszkody pojazd zaczyna hamować. Całkowita droga zatrzymywania pojazdu składa się z drogi przebytej w czasie reakcji (prędkość pojazdu podzielona przez 10 x 3 ) i drogi przebytej w czasie intensywnego hamowania. Końcowa droga hamowania (na suchej, szorstkiej nawierzchni) przy prędkości 50 km/godz. wynosi ok. 13 – 14 m, przy prędkością 60 km/godz. ok. 17 m, natomiast przy prędkości 80 km/godz. ok. 23 – 25 m. Z powyższego wynika, że kierujący pojazdem jadący z prędkością 50 km/godz. ma szansę zatrzymania pojazdu po przejechaniu minimum 28 metrów od zauważenia przeszkody, jadący z prędkością 60 km/godz. po przejechaniu minimum 34 metrów, a jadący z prędkością 80 km/godz. po przejechaniu minimum 45 metrów.

W czasie, gdy pieszy wchodząc na jezdnię wykonuje 2 kroki, pokonując odległość ok. 1 m, pojazdy pokonują odpowiednio 14, 17, 22 m. Jeśli pieszy wszedł na przejście, gdy pojazd jadący z prędkością 50 km/godz. był w odległości 25 m od przejścia, to kierowca nie ma szansy zatrzymania pojazdu przed przejściem. A jeśli jedzie z prędkością ok 80 km/godz. to będąc w odległości nawet 40 m od przejścia nie ma takiej szansy. Zbliża się okres zimowy, jezdnie coraz częściej są mokre i śliskie a to wydłuża drogę hamowania. Czy piesi to uwzględniają ? Przypuszczam, że wątpię. Jedno jest pewne – codziennie na polskich drogach giną ludzie, często – na własne życzenie.

(NIE) BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH NA DRODZE ROK 2016: 

– 8461 wypadków z udziałem pieszych                                                                                                                                                                  – 868 zabitych (66% zabitych z winy kierowców- samochody osobowe zabiły 300 pieszych)                                                                – 7974 rannych

PODSTAWOWE PRZYCZYNY WYPADKÓW Z UDZIAŁEM PIESZYCH:

a/ wina kierowców: Nie zachowanie należytej ostrożności w czasie zbliżania się do przejść oznaczonych (noga z gazu na pedał hamulca, mniejsza prędkość i dokładna obserwacja rejonu przejścia )

b/ wina pieszych : Nie przestrzeganie podstawowego przepisu określającego obowiązki pieszego korzystającego z wyznaczonego przejścia dla pieszych (art. 14 – zabrania się pieszemu wchodzenia na przejście tuż przed nadjeżdżającym pojazdem).

WNIOSEK KOŃCOWY: Jedni drugim nie powinni dowierzać a piesi powinni mieć na uwadze, że jezdnia jest przeznaczona dla pojazdów a bezwględne pierwszeństwo pieszy ma nie na wyznaczonym przejściu lecz na drodze przeznaczonej TYLKO DLA PIESZYCH.

 

NARÓD ZROBIONY ” W WAŁA”

” Zabraliśmy emerytury ubekom”, „ustawa dotyczy tylko byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa”, „ustawa dezubekizacyjna”, „służba od dnia 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 r. była służbą na rzecz totalitarnego państwa”, „odebraliśmy nienależne przywileje ubekom” itd. itp.” ( oficjalne przekazy dla narodu). Takie przekazy uzyskują akceptację  zrobionej „w wała”, nieświadomej, otumanionej retoryką słowną większości.

Wpis internauty z dnia 16.11.2017 r:

Nie należę do żadnej partii. Znam kilka osób których objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. Zapoznałem się z meritum sprawy i mam na ten temat szerszy pogląd. Mówiąc krótko, jest to ustawa haniebna, rodzaj kary, odpowiedzialność zbiorowa. Jest to przerażające, jak można było coś takiego uchwalić. Błaszczak jest twarzą tej ustawy i jej zażarcie broni, obrażając przy tym wielu niewinnych ludzi. Sądzę, że sądy bez problemu, obalą restrykcje tej ustawy. Jestem pewien, że przeciętny obywatel nie wie  o co w tym wszystkim chodzi, przyjmując jako prawdę kłamstwa Błaszczaka i jemu podobnych. Sądzę, że każdy rozsądnie myślący Polak zdaje sobie sprawę, że za chwilę może być tym następnym, niewygodnym dla władzy. Warto się nad tym zastanowić ! ! ! „ 

DOKUMENTACYJNE FAKTY:

1. Ustawa tzw. „dezubekizacyjna” z dnia 16.12.2016 r. w swoim tytule ma zapis: „Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin „.

2. Urząd Bezpieczeństwa w Polsce funkcjonował tylko do 1956 r. Przyjmując, że byli ubecy odchodzili na emerytury najpóźniej w 1956 r. w wieku ok. 50 lat, to obecnie (o ile udało im się przeżyć) mieliby ok. 110 lat.

3. Ustawa nie dotyczy następców UB, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy zrezygnowali z pracy w resorcie przed 1990 rokiem, zostali wyrzuceni z SB przed 1990 r. lub nie przeszli weryfikacji w 1990 roku i dorabiali do emerytury poza resortem spraw wewnętrznych. Oni spokojnie pobierają należną emeryturę z ZUS.

4. Ustawa dotyczy tylko tych funkcjonariuszy i pracowników służb wymienionych w ustawie jako „organa bezpieczeństwa państwa” PRL, co do których nie było żadnych zastrzeżeń w 1990 roku i którzy kontynuowali służbę w Policji lub w innych służbach bezpieczeństwa państwa III Rzeczypospolitej aż do przejścia na emeryturę (niejednokrotnie po 15 – 25 latach służby w wolnej Polsce).

5. Ustawa dotyczy tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy odeszli na emeryturę po 1990 roku i pracowali przed 1990 rokiem co najmniej 1 dzień w służbach bezpieczeństwa państwa ( mogli nie pracować a wystarczyło, że w IPN figurował zapis).

6. Nie istniała ustawa emerytalna funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i każdy były funkcjonariusz SB odchodził na emeryturę na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

7. Przez całe 10-lecia milicyjna (policyjna) ustawa emerytalna określała (i nadal określa) przelicznik 2,6 % za każdy rok służby. Już rząd PO, PSL ustawą z 2009 r. obniżył byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa emeryturę za okres pracy w SB z przelicznika 2,6 % na 0,7 %( jak zbrodniarzom odsiadującym kary więzienia).

8. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od dnia 1 października 2017 r. WSZYSTKIM byłym funkcjonariuszom i pracownikom służb bezpieczeństwa państwa PRL( a nie tylko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa) oraz członkom ich rodzin zabrał całkowicie emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne za cały okres pracy w tych służbach (przelicznik „0” %).

9. Rząd PiS w ustawie emerytalnej z dnia 16.12.2016 r. wymienił ok. 115 formacji, stanowisk i funkcji (w większości nie będących ani służbami UB, ani też Służbą Bezpieczeństwa), zaliczonych do służb na rzecz „totalitarnego” państwa, a między innymi: WSW, Wywiad, Kontrwywiad Wojskowy, Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego, Biuro Ochrony Rządu, Departament PESEL, Zarząd Łączności, Departament Kadr, Departament Szkolenia i Wychowania, Zarząd Polityczno-Wychowawczy, Biuro Historyczne, Centrum Wyszkolenia MSW, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (kadra, słuchacze, studenci), Szkoła Chorążych MO (kadra, słuchacze, studenci), Samodzielna Sekcja Kadr, Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia, Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zastępcy komendantów wojewódzkich, powiatowych, miejskich d/s polityczno-wychowawczych i wiele, wiele innych, których obejmuje „kasacja” emerytury  i renty ( dotyczy to także rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach).

10. W w/w ustawie jest „furtka” (art. 8a), umożliwiająca skorzystanie z „prawa łaski” stosowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku, gdy objęty ustawą emeryt wykaże, że w PRL-u pełnił służbę „przeciwko totalitarnemu państwu”, lub z narażeniem życia, albo posiada wybitne zasługi w służbie pełnionej po 1990 r.

11. Skorzystanie z „prawa łaski” z powodu narażenia życia jest możliwe, gdy funkcjonariusz narażał życie w walce z przestępczością i bandytyzmem i został np. inwalidą ale tylko wtedy, gdy nastąpiło to nie w PRL-u lecz w RP.

12. I na koniec „wisienka na torcie”. Jeśli ktoś z byłych funkcjonariuszy spokojnie „przetrawiał” ustawę mając nadzieję, że w jego przypadku restrykcje ustawowe dotyczą jego w minimalnym stopniu, ponieważ pracował on w służbach bezpieczeństwa państwa tylko dzień, tydzień, miesiąc, czy też rok a pozostałe 20, 30, 40 lat pracował tylko w policji (milicji), to „powali” go art. 15 c ust. 3 w/w kuriozalnej ustawy :

” WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALONEJ ZGODNIE Z UST. 1 ( 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa) i ust. 2 ( 2,6% podstawy wymiaru za lata pozostałe służby i pracy równorzędnej ze służbą) NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ PRZECIĘTNA KWOTA MIESIĘCZNEJ EMERYTURY WYPŁACANEJ PRZEZ ZUS Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA ZUS”.

13. Efekt końcowy: żaden emeryt, rencista, członek rodziny pobierający rentę po zmarłym funkcjonariuszu, których dotyczy ustawa, od 1.10.2017 r. może otrzymać miesięcznie maksymalnie 1716 zł. Pechowcy mają minimum socjalne – 856 zł. 

„ODEBRALIŚMY NIENALEŻNE PRZYWILEJE UBEKOM ” ?

 

PLAGA LUDZKOŚCI

” Ludzie ograniczeni, a przy tym fanatycy, stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów, uważają że cały świat kłamie, a tylko oni sami mówią prawdę „ ( Mikołaj Gogol).

 

DLACZEGO ŻĄDAMY UCHYLENIA USTAWY REPRESYJNEJ

Państwo polskie gwarantowało wszystkim policjantom i funkcjonariuszom, podejmującym po 1989 roku służbę w wolnej Polsce, należne emerytury i renty.

Bezprawną ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. obecny rząd z dniem 1 października 2017 r. obniżył drastycznie świadczenia wszystkim emerytom, rencistom ( oraz członkom ich rodzin), którzy CHOĆ JEDEN DZIEŃ przed 1990 rokiem PRZEPRACOWALI W SŁUŻBACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PRL, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali po roku 1990 DLA III RZECZYPOSPOLITEJ.

Za okres pracy w organach bezpieczeństwa państwa WSZYSTKICH POZBAWIONO ŚWIADCZEŃ CAŁKOWICIE, a za pozostałe okresy pracy i służby, BEZ WZGLĘDU NA LATA I RODZAJ PRACY a także zajmowane stanowisko, każda z osób objętych ustawą OTRZYMUJE OBECNIE od 834 – 1716 zł. miesięcznie.

Ustawa, ignorująca całkowicie prawo konstytucyjne, prawo karne i prawa emerytalne, DOTYCZY TYLKO tych policjantów i funkcjonariuszy, KTÓRZY NIE ODESZLI ZE SŁUŻBY do 1990 roku I SŁUŻYLI WIELE LAT DLA WOLNEJ POLSKI.

Ż  Ą  D  A  M  Y       P  R  A  W  O  R  Z  Ą  D  N  O  Ś  C  I   ! 

BIALSKI PUNKT KONSULTACYJNY

” PRZYSZEDŁ CZAS, GDY ZAANGAŻOWANIE KAŻDEGO Z WAS (LUB JEGO BRAK) MOŻE ZADECYDOWAĆ O LOSACH NASZEGO KRAJU ” – Katarzyna Lubnaer

Z dniem 7.11.2017 r. uruchamiamy w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Białej Podlaskiej przy Placu Wolności 12 (wejście z bramy na I piętrze) Bialski Punkt Konsultacyjny Powiatowego Komitetu Protestacyjnego Emerytów Służb Mundurowych. Punkt będzie czynny w każdy wtorek miesiąca (dni powszednie) godz. 11.00 – 12.00.

TEMATYKA KONSULTACJI:

– ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, CBA, SG, BOR, PSP, Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 18 lutego 1994 r. z poprawkami z dnia 16 grudnia 2016 r.

– środki odwoławcze od decyzji ZER MSW i A obniżającej emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne

– projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dot. zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym jak w pkt. 1

– zasady zbierania podpisów popierających projekt ustawy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

– bezprawie niezgodne z Konstytucją, przepisami prawa i przepisami emerytalnymi

Na miejscu można składać podpisy na wykazach osób udzielających poparcia projektowi ustawy KIU, pobierać wykazy celem zbierania podpisów oraz zdawać wykazy wypełnione.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym los naszego kraju i obywateli nie jest obojętny.

Powiatowy Komitet Protestacyjny w Białej Podlaskiej