Monthly Archives: Lipiec 2016

FINAŁ JUBILEUSZU BIALSKIEJ „DROGÓWKI”

thumbnail

Zgodnie z zapowiedzią dnia 17 lipca 2016 r. w bialskim parku Radziwiłła przed ( i w ) Muzeum Południowego Podlasia dwaj weterani bialskiej „drogówki”przy pomocy BCK oraz pracowników Muzeum zorganizowali pierwszą powojenną wystawę: „BIALSKA DROGÓWKA 1960 – 2015”. Byli milicjanci, policjanci ( także miła, sympatyczna policjantka), były pojazdy milicyjne z okresu PRL-u i aktualne radiowozy, mundury, broń, oraz inne przedmioty i pamiątki. Ci co chcieli i mogli to byli i obejrzeli. Pozostali mogą popytać tych, co przybyli. Serdeczne podziękowania kieruję do osób pomagających i wspierających:

– Mirka Barczyńskiego z Muzeum Południowego Podlasia

– Stanisława Adamowicza – mego kumpla, weterana bialskiej drogówki

– Łukasza, pasjonata strych i zabytkowych motocykli z Fundacji „Na kołach”

– kolegów eksponujących swoje pojazdy milicyjne z okresu PRL-u, a zwłaszcza do właściciela milicyjnej „Nysy” z Wohynia

– koleżanek i kolegów weteranów drogówki, byłych milicjantów oraz aktualnych policjantów użyczających i przekazujących na wystawę mundury oraz inne przedmioty milicyjne

– Jerzego Czebreszuka Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej za służbową i rzeczową pomoc w organizacji wystawy

– kolegi kolekcjonera tematyki milicyjnej z Bialskiego Klubu Kolekcjonerów

– dyrekcji i pracowników BCK a zwłaszcza „kudłatego” (wiadomo o kogo chodzi)

– mego syna Krzysztofa z tygodnika „Życie Bialskie” i jego pomocnika Adama

Byliście super! Kolejny jubileusz bialskiej „drogówki” z okazji 100-letniej rocznicy w 2060 roku !

weteran bialskiej „drogówki” asp. sztab.w st. spoczynku Z. Kozłowski

PIESZY – RAZ JESZCZE

PRAWO PRAWEM, A ŻYCIE ŻYCIEM !

a) Pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

b) Pieszy ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PRZEJŚCIU ( a nie stojący przed przejściem, ani też zbliżający się do przejścia) ma pierwszeństwo przed pojazdem

(  Art. 13 ust. 2 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

c) Jeżeli przejście przez jezdnię wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej,  PRZEJŚCIE NA KAŻDEJ JEZDNI UWAŻA SIĘ ZA PRZEJŚCIE ODRĘBNE ( nie ma więc potrzeby zatrzymywania pojazdu przed pustym przejściem na swojej jezdni)

d) Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, W KTÓRYM RUCH POJAZDÓW JEST ROZDZIELONY WYSEPKĄ LUB ZA POMOCĄ INNYCH URZĄDZEŃ NA JEZDNI

(  Art. 13 ust. 8 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego DO ZATRZYMANIA SIĘ, ZWOLNIENIA LUB PRZYŚPIESZENIA KROKU ( faktycznie więc nie ma kategorycznego zakazu przejeżdżania przez przejście na którym porusza się pieszy o ile nie stanowimy dla pieszego żadnego zagrożenia, nie przeszkadzamy, nie wystraszamy).

(  Art. 2 ust. 28 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

Proste i nie skomplikowane oraz zrozumiałe i obowiązujące. Przepisy powyższe z pewnością znają i respektują instruktorzy praktycznej nauki jazdy, policjanci służby ruchu drogowego i egzaminatorzy. 

KTO POSTĘPUJE INACZEJ, TWORZY WŁASNE PRAWO „OLEWAJĄC” OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAŃSTWOWE !