Prawo

ROWERZYŚCI

A. DZIECKO DO LAT 10 JADĄCE ROWEREM

Dziecko do lat 10 jadące rowerem nie jest rowerzystą lecz pieszym

Zasady poruszania się po drodze:

– jedynie pod opieką osoby dorosłej, chodnikiem lub drogą dla pieszych a w przypadku ich braku – poboczem

– przejazd przez jezdnię tylko po wyznaczonych przejściach

– w razie braku chodnika i braku możliwości poruszania się poboczem dozwolona jest jazda jezdnią przy jej lewej krawędzi

– w tym przypadku dorosły rowerzysta, opiekun dziecka porusza się również lewą stroną jezdni

– jadący przy lewej krawędzi jezdni mają obowiązek ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom (jak piesi)

B. ROWERZYŚCI( w wieku powyżej 10 lat)

Rowerzysta może:

– jechać obok innego rowerzysty lub motorowerzysty, jeżeli :

a) nie utrudnia to ruchu innym kierującym pojazdami,

b) nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

– wyprzedzać inne niż rower, powoli jadące pojazdy z ich prawej strony

– jechać lewą stroną jezdni, jeżeli opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem

– korzystać z drogi dla rowerów i pieszych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym

– poruszać się chodnikiem jeżeli:

a) opiekuje się dzieckiem do lat 10 jadącym rowerem

b) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (art. 33 ust. 5 pkt 3) – śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła

c) na drodze dozwolona jest prędkość większa niż 50 km/godz. a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi lub pasa ruchu dla rowerów ( art. 33 ust. 5 pkt 2)

UWAGA: Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych należy jechać powoli, zachowując szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

CIEKAWOSTKA PRAWNA: 

1.” Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni ” (art. 16 ust. 4)

2. Wyprzedzanie z prawej strony dozwolone jest ( art. 24 ust. 3):

a) gdy pojazd przed nami sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo,

b) gdy pojazd porusza się innym niż my, wyznaczonym drugim pasem ruchu z lewej naszej strony

c) gdy pojazdem wyprzedzanym jest pojazd szynowy jadący środkiem jezdni

Skoro prawo nakazuje jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, to jakim cudem rowerzysta może prawnie wciskać się z prawej strony tam, gdzie faktycznie nie powinno dla niego być miejsca. A może prawo przymyka oko na zwyczajową jazdę innych niż rowerzyści pojazdów niezgodnie z przepisami – z dala od prawej krawędzi jezdni ?