Prawo

ZNAKI DROGOWE – ULOTKA

Jesteście pewni, że znacie znaki drogowe ?

Większość kierowców zna i rozumie znaczenie znaków drogowych. Jest też spora grupa osób dla których znajomość ogranicza się do treści umieszczonej przy znaku w kodeksie drogowym. Proponuję w formie sprawdzianu wiedzy zapoznać się z opisem znaczenia wybranych znaków poziomych, ostrzegawczych, nakazu, informacyjnych i zakazu.

znaki ostrzegawcze

A-6a -” skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” – dotyczy tylko pierwszego skrzyżowania za znakiem

znaki nakazu

C-13 -” droga dla rowerów” – oznacza drogę tylko dla rowerów jednośladowych, oraz zakaz jazdy rowerem jednośladowym po jezdni

znaki informacyjne

D-1 – „droga z pierwszeństwem przejazdu” – znaku tego nie odwołuje każde kolejne skrzyżowanie i obowiązuje on aż do znaku odwoławczego D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu), do znaku „skrzyżowanie dróg równorzędnych”, „ustąp pierwszeństwa przejazdu” lub do znaku „stop”

D-3 -” droga jednokierunkowa” – znak ten nie zabrania cofania a ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu dla rowerów może odbywać się w kierunku przeciwnym

D-6 i D-7 -” przejście przez jezdnię i przejazd dla rowerzystów” – oznacza, że kierujący pojazdem, zbliżając się do tych miejsc ma obowiązek zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających)

znaki poziome

P-4 -” linia podwójna ciągła” – zawsze rozdziela pasy ruchu w kierunkach przeciwnych, nie musi być na środku jezdni, zabrania przejeżdżania przez nią i najeżdżania na nią. LINIA TA SAMOISTNIE NIE ZABRANIA WYPRZEDZANIA

P-7b -” linia krawędziowa ciągła” – zabrania zatrzymywania się na jezdni i na poboczu i oznacza zakaz wjazdu na pobocze POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

P-24 -” miejsce postoju dla pojazdów osoby niepełnosprawnej” – dozwolony jest również postój dla kierującego pojazdem, przewożącego osobę niepełnosprawną. W czasie postoju pojazdu bez obecności osób powinien być umieszczony w widocznym miejscu dokument osoby niepełnosprawnej, uprawniający do postoju w tym miejscu.

znaki zakazu

B-5 -” zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” – dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych

B-7 -” zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową i z naczepą

B-17 -” zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …..m” – dotyczy także zespołu pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od podanej na znaku

B-18 -” zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …..t” – w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy

B-25 -” zakaz wyprzedzania” – zabrania kierującym POJAZDAMI SILNIKOWYMI wyprzedzania POJAZDÓW SILNIKOWYCH WIELOŚLADOWYCH (zakaz nie dotyczy pojazdów innych niż silnikowe a ponadto każdym pojazdem silnikowym można wyprzedzać motocykl jednośladowy i motorower)

B-26 -” zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” – zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującym samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągnikiem samochodowym i pojazdem specjalnym o dop. masie całkowitej powyżej 3,5 t

B-31 -” pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”- zabrania kierującemu wjazdu lub pieszemu wejścia na zwężony odcinek, jeżeli zmusiłoby to jadącego z przeciwka do zatrzymania się

B-33 -” ograniczenie prędkości” – gdy znak dopuszcza większą prędkość niż 60 km/godz. na obszarze zabudowanym, to możliwość jazdy z podwyższoną prędkością dotyczy TYLKO samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

B-35 i B-36 – „zakaz postoju i zatrzymywania się” – dotyczy TYLKO tej strony drogi, po której znak jest umieszczony

UWAGA: Osoba niepełnosprawna kierująca pojazdem samochodowym ORAZ kierowca przewożący taką osobę, ZACHOWUJĄC SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ mogą nie stosować się do znaków zakazu B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39.

Możliwość komentowania ZNAKI DROGOWE – ULOTKA została wyłączona