Motoryzacja

PARADA MOTOCYKLOWA

Wszelkie parady motocyklowe to nie tylko zlotowa tradycja ale również jedna z głównych imprezowych atrakcji. Parady są „magnesem” dla motocyklistów a także dla widzów i mieszkańców miasta. Niestety, są jednocześnie OGROMNYM utrapieniem dla organizatorów. Zorganizowanie kolejnego Bialskopodlaskiego Rozpoczęcia (Zakończenia ) Sezonu Motocyklowego z muzyką, konkursami, wystawami, zawodami, poczęstunkiem i wieloma innymi atrakcjami, trwającymi kilka a nawet kilkanaście godzin to „drobnica” w porównaniu z 20-minutową paradą.

Uczestnik przyjeżdża, korzysta, pochwali a czasami pomarudzi i odjeżdża. Wielu przyjeżdża zwłaszcza dla samej parady. Fajnie było, nie ? Radiowozy na sygnałach, wstrzymywany ruch na skrzyżowaniach, mnóstwo gapiów i ty, jak panisko za kierownicą swego rumaka, pomykający bez zatrzymywania wieloma ulicami miasta. Czy ktoś z was zastanawiał się, jak my to organizujemy ? Czy macie odrobinę pojęcia jakie to „upierdliwe” ? Nie ? To zapoznajcie się z poniższym tekstem.

ORGANIZACJA PARADY MOTOCYKLOWEJ

Każda parada motocyklowa drogami publicznymi jest wykorzystaniem dróg w sposób szczególny (patrz art. 65 prawa o ruchu drogowym). Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, porządku podczas trwania imprezy oraz UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA JEJ PRZEPROWADZENIE.

Dnia 10.10.2021 r. – XII Bialskopodlaskie Zakończenie Sezonu Motocyklowego „Św. Krzyś”. W programie imprezy tradycyjna PARADA MOTOCYKLOWA . No więc – do dzieła !

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PARADY MOTOCYKLOWEJ

A. Wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny i przekazanie go do zarządcy drogi (dróg) po których odbędzie się przejazd(np. do Prezydenta Miasta)

B. Dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,

C. Do wniosku obowiązkowo dołączyć:

 1. Regulamin imprezy
 2. Program imprezy
 3. Plan zabezpieczenia miejsca imprezy
 4. Wykaz osób służby porządkowej imprezy
 5. Wykaz osób służby porządkowej parady (uprawnieni do kierowania ruchem w kamizelkach ostrzegawczych koloru pomarańczowego z napisem „Kierowanie Ruchem”)
 6. Szczegółową instrukcję określającą zadania w/w służb porządkowych (a/ na miejscu imprezy, b/ w trakcie parady motocyklowej)
 7. Podać koordynatorów poszczególnych służb i nr. telefonu
 8. Opis przebiegu trasy parady ( start. meta, ulice, skrzyżowania)
 9. Charakterystykę trasy ( skrzyżowania z sygnalizacją, prawo skręty, lewoskręty, wyjazdy z dróg podporządkowanych, ronda)
 10. Odległości i czas przejazdu kolejnych odcinków pomiędzy skrzyżowaniami
 11. Plan miasta z oznaczoną trasą przejazdu

D. Kopię wszystkich wyżej wymienionych dokumentów przekazać celem uzyskania pisemnej, pozytywnej opinii do:

 1. Komendy Miejskiej Policji (opinia bezpłatna)
 2. Państwowej Straży Pożarnej (opinia bezpłatna)
 3. Pogotowia Ratunkowego (opinia płatna i najczęściej niezbędna jest obecność ambulansu ratowniczego wraz z załogą na miejscu imprezy oraz na trasie parady)
 4. Wskazanym jest, aby dokumentację otrzymała również Straż Miejska i ew. Komendant Straży Granicznej . TO WSZYSTKO ZOSTAŁO SPORZĄDZONE                                                                                     

E. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia całość skopiowanych dokumentów (pkt. A -D) należy przesłać w terminie co najmniej na 30 dni przed imprezą do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

F. Pozytywna opinia Komendy Wojewódzkiej Policji jest ostatnim warunkiem otrzymania zgody na organizację parady motocyklowej

G. Mamy pisemną zgodę zarządcy drogi (Prezydenta) i ustalamy z Policją oraz Strażą Miejską ostateczny plan zabezpieczenia parady

H. Na zebraniu klubowym ustalamy listę motocyklistów przeszkolonych do kierowania ruchem oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych osób oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie zabezpieczania parady

I. Jeśli będzie zezwolenie, to możecie się cieszyć. My, jakby nie patrzyć – mamy „przerąbane”. CZEKAMY !

A tak przy okazji – w przypadku rezygnacji z parady możemy „olać” to, co napisałem lub wypuszczać na ustaloną przez nas samych trasę po 10-ciu motocyklistów z przepisową przerwą pomiędzy grupami nie mniej, niż 500 m. Na taki przejazd 10-cio motocyklowych (samochodowych) kolumn nie potrzeba żadnego zezwolenia. Pytanko: A może są chętni do sporządzenia „upierdliwej” dokumentacji na rozpoczęcie sezonu motocyklowego ?

Z OSTATNIEJ CHWILI

Mamy już ostateczną odpowiedź na nasz wniosek w sprawie parady motocyklowej dnia 10.10.2021 : W nawiązaniu do pisma……informuję, że załączona dokumentacja NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ FORMALNYCH OKREŚLONYCH W ART. 65 b ust. 3 i 4 USTAWY…….PRZEDMIOTOWĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W ZAKRESIE:

1/ adres zamieszkania lub siedzibę organizacji imprezy

2/ określić osobowość prawną wnioskodawcy

3/ przedstawienie statutu organizacji

4/ podpis organizatora lub jego przedstawiciela ( podpisane w oryginale przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z zapisem w statucie lub wynikające z udzielonych pełnomocnictw)

5/ rozmieszczenie służby porządkowej ( minimalna ilość członków służby porządkowej/informacyjnej to 10 osób)

6/ sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania

7/ sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy

8/ oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie

9/ rodzaj i ilość środków technicznych (np. znaki, liny, taśmy, bariery, płotki) oraz miejsce ich rozlokowania ……….

” …w przypadku nie przesłania w terminie 7 dni …….wymaganych dokumentów, WNIOSEK POZOSTANIE BEZ ROZPOZNANIA”

Wystarczy. Ja po 11 latach ( 22 paradach) „wymiękam”