Prawo

„POGIBANE” PRAWO

Art. 13 ust. 1 a prawa o ruchu drogowym:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Tyle prawo w art. 13ust.1 a. Jak do odbierać ? Które zdanie jest prawdziwe, pierwsze, czy drugie ? A jak odbierasz następujące zdania :

Osoba wychodząca z pomieszczenia ma pierwszeństwo przed osobą wchodzącą do pomieszczenia. Osoba wchodząca do pomieszczenia ma pierwszeństwo przed osobą wychodzącą z pomieszczenia

I które zdanie jest prawdziwe, pierwsze, czy drugie ?

Zasady interpunkcji :

Kropka to najważniejszy znak przestankowy. Kropkę stawiamy na koniec zdania, na końcu wypowiedzenia.

A gdyby tak skorzystać z łącznika ? Co ty na to:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych oraz (i), a także wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem ( i tu dopiero kropka).

A teraz połączmy treść art. 13 ust 1 a z art. 14 pkt 1 a :

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem z wyłączeniem tramwaju. Zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Proszę wchodzić. Wstęp wzbroniony !