• Prawo

    „POGIBANE” PRAWO

    Art. 13 ust. 1 a prawa o ruchu drogowym: Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Tyle prawo w art. 13ust.1 a. Jak do odbierać ? Które zdanie jest prawdziwe, pierwsze, czy drugie ? A jak odbierasz następujące zdania : Osoba wychodząca z pomieszczenia ma pierwszeństwo przed osobą wchodzącą do pomieszczenia. Osoba wchodząca do pomieszczenia ma pierwszeństwo przed osobą wychodzącą z pomieszczenia I które zdanie jest prawdziwe, pierwsze, czy drugie ? Zasady interpunkcji : Kropka to najważniejszy znak przestankowy. Kropkę stawiamy na koniec zdania, na końcu wypowiedzenia. A gdyby tak skorzystać z łącznika ? Co ty…