Bezprawie

PRAWO, BEZPRAWIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ

PRAWO – nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, prawo nie może działać wstecz, nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa, prawa nabyte nie mogą być odebrane bez wyroku sadu, nie uznaje się za winnego tego, komu nie udowodniono winy, nie można karać po raz drugi za ten sam czyn.

BEZPRAWIE – rządową ustawą sejmową z dnia 16 grudnia 2016 r. zaakceptowaną w Sali Kolumnowej a nie na sali obrad przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS odebrano nabyte prawa emerytalne około 50.000 byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa PRL-u oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Za cały okres służby zaliczonej przez Instytut Pamięci Narodowej do służby w organach bezpieczeństwa państwa emerytura z dniem 1.10.2017 r. została odebrana do „0” a ponadto w w/w ustawie wprowadzono zapis: ” tak obliczona emerytura nie może być wyższa od przeciętnej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS”. Tak więc „kto choć jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa państwa PRL”, tego emerytura nie mogła być wyższa od w/w emerytury przeciętnej – 2069 zł brutto ( 1716 zł netto).

Instytut Pamięci Narodowej : „Prokuratorzy IPN nie prowadzili i nie prowadzą żadnej sprawy p-ko osobom figurującym w katalogu osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa PRL-u”

A wiec bez prowadzenia sprawy, bez przesłuchań, bez przedstawiania zarzutów, bez udowodnienia winy, bez wyroku sądu zastosowano odpowiedzialność zbiorową ignorując całkowicie art. 2, 7, 8, 10, 32, 42, i 83 Konstytucji RP oraz przepisy emerytalne i prawo karne.

SPRAWIEDLIWOŚĆ :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia Iwona Jawor – Piszcz ……….” zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala Zdzisławowi Kozłowskiemu wysokość emerytury policyjnej na dzień 1 października 2017 roku w kwocie 3402,47 zł….”

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie : Przewodniczący sędzia Elżbieta Czaja …….” na skutek apelacji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2021 r. …….oddala apelację .

OGROMNY SZACUNEK DLA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZEDSTAWICIELEK SĄDOWEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI !

Jednak warto prowadzić zdecydowane działania w obronie niezawisłości sądów. Niech prawo prawo znaczy a sprawiedliwość – sprawiedliwość !

Możliwość komentowania PRAWO, BEZPRAWIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ została wyłączona