• Bezprawie

    PRAWO, BEZPRAWIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ

    PRAWO – nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, prawo nie może działać wstecz, nie istnieje odpowiedzialność zbiorowa, prawa nabyte nie mogą być odebrane bez wyroku sadu, nie uznaje się za winnego tego, komu nie udowodniono winy, nie można karać po raz drugi za ten sam czyn. BEZPRAWIE – rządową ustawą sejmową z dnia 16 grudnia 2016 r. zaakceptowaną w Sali Kolumnowej a nie na sali obrad przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS odebrano nabyte prawa emerytalne około 50.000 byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa PRL-u oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy. Za cały okres służby zaliczonej przez Instytut Pamięci Narodowej do służby w organach bezpieczeństwa…