• BRD

    DROGOWE PODSUMOWANIE ROKU 2021

    365 drogowych dni i nocy 2021 roku poza nami: 22613 wypadków, 2212 zabitych, 26.199 rannych NIEZMIENNIE GŁÓWNE PRZYCZYNY DROGOWYCH TRAGEDII TO : I. Nadmierna prędkość jazdy, uniemożliwiająca panowanie nad pojazdem oraz odpowiednio wczesne i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom. II. Wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. III. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na wyznaczonym przejściu. Nadmierna prędkość jazdy ( prędkość ok. 150 km/h stanowi realne zagrożenie i musisz ten fakt brać pod uwagę) jest od wielu lat niezmiennie na I miejscu jako podstawowa przyczyna najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych. Nadmierna prędkość jazdy „produkuje” rocznie ok. 11 tys. wypadków i przyczynia się do zabicia ok. 1500 uczestników ruchu drogowego. Czasokres: najwięcej wypadków to miesiące lipiec, sierpień,…