Bezprawie

PRAWO, GODNOŚĆ, HONOR

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta ŚLUBUJĘ: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia . . . . . . „

                                   My, emeryci i renciści Policji dochowaliśmy wierności złożonej przysiędze. Państwo zignorowało swoje zobowiązania, złamało Konstytucję i obowiązujące prawa obywatelskie.

Ze złożonej przysięgi nikt nas nie zwolnił. W poczuciu obowiązku przeciwstawiania się bezprawiu, agresji, bezpodstawnej dyskryminacji i represji 

PROTESTUJEMY PRZECIWKO:

– rażącemu ignorowaniu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

– haniebnej, represyjnej ustawie emerytalno-rentowej uchwalonej przez posłów parlamentarnej większości w Sali Kolumnowej Sejmu dnia 16 grudnia 2016 roku

– odpowiedzialności zbiorowej

– pozbawianiu praw nabytych bez wyroku sądu

– bezpodstawnemu uznawaniu winy bez przedstawiania zarzutów

– działaniu prawa wstecz

– dyskryminacji z powodów politycznych

– łamaniu konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy

– pozbawianiu ochrony jednostki przed samowolą Państwa

Byliśmy, jesteśmy i będziemy wierni Ojczyźnie

PRAWO   HONOR   GODNOŚĆ  !

Powiatowy Komitet Protestacyjny

Emerytów i Rencistów Policji

w Białej Podlaskiej

Możliwość komentowania PRAWO, GODNOŚĆ, HONOR została wyłączona