„JA, OBYWATEL POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ…..”

” Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza pełniącego służbę w Resorcie Spraw Wewnętrznych – ślubuję służyć wiernie Socjalistycznej Ojczyźnie – Polsce Rzeczypospolitej Ludowej, Narodowi Polskiemu i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, chronić Konstytucyjne zasady ustrojowe Państwa i jego bezpieczeństwo, nawet z narażeniem swojego życia i zdrowia.

Ślubuję przestrzegać prawa i zasad sprawiedliwości społecznej, umacniać socjalistyczną praworządność i porządek publiczny, być niezłomny i pryncypialny w walce z przestępczością godzącą w interes Państwa, życie i zdrowie ludzkie, chronić własność społeczną i mienie obywateli, umacniać więź ze społeczeństwem oraz rozwijać społeczne działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego.

Ślubuję ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, ściśle przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, przestrzegać zasad tajemnicy służbowej i państwowej, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza „.

My dotrzymaliśmy wierności słowom przysięgi. Wielu z nas dla jej realizacji poświeciło własne życie, wielu poświęciło własne zdrowie, zostając w młodym wieku inwalidami. Nasza Ojczyzna, Polska Rzeczpospolita Ludowa to doceniła, przyznając zagwarantowane prawnie emerytury i renty. Każdy z nas miał świadomość ryzyka utraty zdrowia a nawet życia , tego, że służba trwa 24 godziny na dobę i tego, że służba ta kończy się jedynie w następujących przypadkach:

1. Zwolnienie na własną prośbę

2. Zwolnienie dyscyplinarne

3. Zwolnienie z powodu inwalidztwa

4. Przejście na emeryturę

5. Nagłe zakończenie służby z pożegnalną salwą honorową

Po kilkudziesięciu latach przedstawiciele rządu III Rzeczypospolitej Polskiej zaliczyli nas do zbrodniarzy, działających przeciwko Narodowi Polskiemu. Odebraliście nam to, co Państwo nam zagwarantowało, ale nigdy nie odbierzecie nam Honoru i Godności !

W związku z niezrozumiałą,bezpodstawną, represyjną decyzją rządu wielu z nas nagle odeszło na wieczną służbę:

Marek M. policjant – popełnił samobójstwo

Funkcjonariusz z Warszawy – popełnił samobójstwo

Funkcjonariusz z Sosnowca – popełnił samobójstwo

Funkcjonariusz z Lublina – popełnił samobójstwo

Sławomir W. z Gryfic – popełnił samobójstwo

Zbigniew J. z Tarnowa – popełnił samobójstwo

Zdzisław C. Z Warszawy – popełnił samobójstwo

Wiesław O. z Gdańska – popełnił samobójstwo

Antoni W. z Raby Wyżnej – udar mózgu

Kazimierz M. z Rzeszowa – zawał serca

Stefan F, z Wrocławia – zawał serca

Tadeusz G. lat 64 – zawał serca

Maria S. telefonistka z Płocka – nagły zgon po załamaniu nerwowym

Krzysztof R. z Poznania – zawał serca

Krystyna C. z Warszawy – zawał serca

Leszek M. lat 68 – zawał serca

Kazimierz H. ze Szczecina – zawał serca

Władysław F. z Kołobrzegu – zawał serca

Andrzej R. ze Straży Granicznej – zawał serca

Adam C. – zawał serca . . . . . . . . . . i wielu innych a liczba tragicznych ofiar ciągle wzrasta.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *