NARÓD ZROBIONY ” W WAŁA”

” Zabraliśmy emerytury ubekom”, „ustawa dotyczy tylko byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa”, „ustawa dezubekizacyjna”, „służba od dnia 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 r. była służbą na rzecz totalitarnego państwa”, „odebraliśmy nienależne przywileje ubekom” itd. itp.” ( oficjalne przekazy dla narodu). Takie przekazy uzyskują akceptację  zrobionej „w wała”, nieświadomej, otumanionej retoryką słowną większości.

Wpis internauty z dnia 16.11.2017 r:

Nie należę do żadnej partii. Znam kilka osób których objęła tzw. ustawa dezubekizacyjna. Zapoznałem się z meritum sprawy i mam na ten temat szerszy pogląd. Mówiąc krótko, jest to ustawa haniebna, rodzaj kary, odpowiedzialność zbiorowa. Jest to przerażające, jak można było coś takiego uchwalić. Błaszczak jest twarzą tej ustawy i jej zażarcie broni, obrażając przy tym wielu niewinnych ludzi. Sądzę, że sądy bez problemu, obalą restrykcje tej ustawy. Jestem pewien, że przeciętny obywatel nie wie  o co w tym wszystkim chodzi, przyjmując jako prawdę kłamstwa Błaszczaka i jemu podobnych. Sądzę, że każdy rozsądnie myślący Polak zdaje sobie sprawę, że za chwilę może być tym następnym, niewygodnym dla władzy. Warto się nad tym zastanowić ! ! ! „ 

DOKUMENTACYJNE FAKTY:

1. Ustawa tzw. „dezubekizacyjna” z dnia 16.12.2016 r. w swoim tytule ma zapis: „Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin „.

2. Urząd Bezpieczeństwa w Polsce funkcjonował tylko do 1956 r. Przyjmując, że byli ubecy odchodzili na emerytury najpóźniej w 1956 r. w wieku ok. 50 lat, to obecnie (o ile udało im się przeżyć) mieliby ok. 110 lat.

3. Ustawa nie dotyczy następców UB, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy zrezygnowali z pracy w resorcie przed 1990 rokiem, zostali wyrzuceni z SB przed 1990 r. lub nie przeszli weryfikacji w 1990 roku i dorabiali do emerytury poza resortem spraw wewnętrznych. Oni spokojnie pobierają należną emeryturę z ZUS.

4. Ustawa dotyczy tylko tych funkcjonariuszy i pracowników służb wymienionych w ustawie jako „organa bezpieczeństwa państwa” PRL, co do których nie było żadnych zastrzeżeń w 1990 roku i którzy kontynuowali służbę w Policji lub w innych służbach bezpieczeństwa państwa III Rzeczypospolitej aż do przejścia na emeryturę (niejednokrotnie po 15 – 25 latach służby w wolnej Polsce).

5. Ustawa dotyczy tych funkcjonariuszy i pracowników, którzy odeszli na emeryturę po 1990 roku i pracowali przed 1990 rokiem co najmniej 1 dzień w służbach bezpieczeństwa państwa ( mogli nie pracować a wystarczyło, że w IPN figurował zapis).

6. Nie istniała ustawa emerytalna funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i każdy były funkcjonariusz SB odchodził na emeryturę na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

7. Przez całe 10-lecia milicyjna (policyjna) ustawa emerytalna określała (i nadal określa) przelicznik 2,6 % za każdy rok służby. Już rząd PO, PSL ustawą z 2009 r. obniżył byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa emeryturę za okres pracy w SB z przelicznika 2,6 % na 0,7 %( jak zbrodniarzom odsiadującym kary więzienia).

8. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od dnia 1 października 2017 r. WSZYSTKIM byłym funkcjonariuszom i pracownikom służb bezpieczeństwa państwa PRL( a nie tylko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa) oraz członkom ich rodzin zabrał całkowicie emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne za cały okres pracy w tych służbach (przelicznik „0” %).

9. Rząd PiS w ustawie emerytalnej z dnia 16.12.2016 r. wymienił ok. 115 formacji, stanowisk i funkcji (w większości nie będących ani służbami UB, ani też Służbą Bezpieczeństwa), zaliczonych do służb na rzecz „totalitarnego” państwa, a między innymi: WSW, Wywiad, Kontrwywiad Wojskowy, Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego, Biuro Ochrony Rządu, Departament PESEL, Zarząd Łączności, Departament Kadr, Departament Szkolenia i Wychowania, Zarząd Polityczno-Wychowawczy, Biuro Historyczne, Centrum Wyszkolenia MSW, Wyższa Szkoła Oficerska MSW (kadra, słuchacze, studenci), Szkoła Chorążych MO (kadra, słuchacze, studenci), Samodzielna Sekcja Kadr, Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia, Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna, Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zastępcy komendantów wojewódzkich, powiatowych, miejskich d/s polityczno-wychowawczych i wiele, wiele innych, których obejmuje „kasacja” emerytury  i renty ( dotyczy to także rent rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach).

10. W w/w ustawie jest „furtka” (art. 8a), umożliwiająca skorzystanie z „prawa łaski” stosowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku, gdy objęty ustawą emeryt wykaże, że w PRL-u pełnił służbę „przeciwko totalitarnemu państwu”, lub z narażeniem życia, albo posiada wybitne zasługi w służbie pełnionej po 1990 r.

11. Skorzystanie z „prawa łaski” z powodu narażenia życia jest możliwe, gdy funkcjonariusz narażał życie w walce z przestępczością i bandytyzmem i został np. inwalidą ale tylko wtedy, gdy nastąpiło to nie w PRL-u lecz w RP.

12. I na koniec „wisienka na torcie”. Jeśli ktoś z byłych funkcjonariuszy spokojnie „przetrawiał” ustawę mając nadzieję, że w jego przypadku restrykcje ustawowe dotyczą jego w minimalnym stopniu, ponieważ pracował on w służbach bezpieczeństwa państwa tylko dzień, tydzień, miesiąc, czy też rok a pozostałe 20, 30, 40 lat pracował tylko w policji (milicji), to „powali” go art. 15 c ust. 3 w/w kuriozalnej ustawy :

” WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALONEJ ZGODNIE Z UST. 1 ( 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa) i ust. 2 ( 2,6% podstawy wymiaru za lata pozostałe służby i pracy równorzędnej ze służbą) NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ PRZECIĘTNA KWOTA MIESIĘCZNEJ EMERYTURY WYPŁACANEJ PRZEZ ZUS Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OGŁOSZONEJ PRZEZ PREZESA ZUS”.

13. Efekt końcowy: żaden emeryt, rencista, członek rodziny pobierający rentę po zmarłym funkcjonariuszu, których dotyczy ustawa, od 1.10.2017 r. może otrzymać miesięcznie maksymalnie 1716 zł. Pechowcy mają minimum socjalne – 856 zł. 

„ODEBRALIŚMY NIENALEŻNE PRZYWILEJE UBEKOM ” ?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *