DLACZEGO ŻĄDAMY UCHYLENIA USTAWY REPRESYJNEJ

Państwo polskie gwarantowało wszystkim policjantom i funkcjonariuszom, podejmującym po 1989 roku służbę w wolnej Polsce, należne emerytury i renty.

Bezprawną ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. obecny rząd z dniem 1 października 2017 r. obniżył drastycznie świadczenia wszystkim emerytom, rencistom ( oraz członkom ich rodzin), którzy CHOĆ JEDEN DZIEŃ przed 1990 rokiem PRZEPRACOWALI W SŁUŻBACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PRL, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali po roku 1990 DLA III RZECZYPOSPOLITEJ.

Za okres pracy w organach bezpieczeństwa państwa WSZYSTKICH POZBAWIONO ŚWIADCZEŃ CAŁKOWICIE, a za pozostałe okresy pracy i służby, BEZ WZGLĘDU NA LATA I RODZAJ PRACY a także zajmowane stanowisko, każda z osób objętych ustawą OTRZYMUJE OBECNIE od 834 – 1716 zł. miesięcznie.

Ustawa, ignorująca całkowicie prawo konstytucyjne, prawo karne i prawa emerytalne, DOTYCZY TYLKO tych policjantów i funkcjonariuszy, KTÓRZY NIE ODESZLI ZE SŁUŻBY do 1990 roku I SŁUŻYLI WIELE LAT DLA WOLNEJ POLSKI.

Ż  Ą  D  A  M  Y       P  R  A  W  O  R  Z  Ą  D  N  O  Ś  C  I   ! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *