Prawo

PIESZY – RAZ JESZCZE

PRAWO PRAWEM, A ŻYCIE ŻYCIEM !

a) Pieszy przechodząc przez jezdnię jest obowiązany zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

b) Pieszy ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PRZEJŚCIU ( a nie stojący przed przejściem, ani też zbliżający się do przejścia) ma pierwszeństwo przed pojazdem

(  Art. 13 ust. 2 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

c) Jeżeli przejście przez jezdnię wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej,  PRZEJŚCIE NA KAŻDEJ JEZDNI UWAŻA SIĘ ZA PRZEJŚCIE ODRĘBNE ( nie ma więc potrzeby zatrzymywania pojazdu przed pustym przejściem na swojej jezdni)

d) Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, W KTÓRYM RUCH POJAZDÓW JEST ROZDZIELONY WYSEPKĄ LUB ZA POMOCĄ INNYCH URZĄDZEŃ NA JEZDNI

(  Art. 13 ust. 8 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić pieszego DO ZATRZYMANIA SIĘ, ZWOLNIENIA LUB PRZYŚPIESZENIA KROKU ( faktycznie więc nie ma kategorycznego zakazu przejeżdżania przez przejście na którym porusza się pieszy o ile nie stanowimy dla pieszego żadnego zagrożenia, nie przeszkadzamy, nie wystraszamy).

(  Art. 2 ust. 28 prawa o ruchu drogowym rok 2016)

Proste i nie skomplikowane oraz zrozumiałe i obowiązujące. Przepisy powyższe z pewnością znają i respektują instruktorzy praktycznej nauki jazdy, policjanci służby ruchu drogowego i egzaminatorzy. 

KTO POSTĘPUJE INACZEJ, TWORZY WŁASNE PRAWO „OLEWAJĄC” OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PAŃSTWOWE !