Prawo

PIESZY NA JEZDNI

Kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego. Pieszy niczego nie musi.
I mamy drogowy problem.

UWAGA PIESI ! OTO WASZA DROGOWA SYTUACJA PRAWNA :

  1. Jezdnia jest tylko dla pojazdów i zorganizowanych pełnoletnich kolumn pieszych.
  2. Na drodze istnieje zawsze obowiązek zachowania ostrożności oraz unikania wszelkiego działania które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub ruch ten utrudnić
    ( art. 3 ust.1).
  3. Jeżeli nie ma chodnika oraz pobocza lub czasowo nie można z pobocza korzystać, pieszy może korzystać z jezdni pod warunkiem poruszania się lewą stroną jak najbliżej krawędzi jezdni i USTĘPOWANIA MIEJSCA NADJEŻDŻAJĄCEMU POJAZDOWI (art. 11 ust.1, 2).
  4. Pieszy przechodząc przez jezdnię MUSI ZAWSZE zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ oraz unikać wszelkiego działania ……….jak w pkt. 2 ( art. 13 ust. 1).
  5. Pieszy znajdujący się na przejściu ( A NE WCHODZĄCY NA PRZEJŚCIE ! ) ma pierwszeństwo przed zbliżającym się do przejścia pojazdem (art. 26 ust. 1 ).
  6. ZABRANIA SIĘ: – wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd W TYM RÓWNIEŻ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NAWET GDY MASZ ZIELONE ŚWIATŁO ( art. 14 pkt.1 a) , oraz wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi (art. 14 pkt 1 b).

I JESZCZE COŚ ISTOTNEGO, CO DOTYCZY KIEROWCÓW :

Zabrania się kierującemu pojazdem nieuzasadnionego hamowania w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia (art. 19 ust. 2 pkt 2 )

DLACZEGO WIĘC W BIAŁEJ PODLASKIEJ:

– piesi nagminnie wymuszają pierwszeństwo na przejściach dla pieszych  ( „rozdziawa” włazi bezmyślnie na przejście powodując znaczne utrudnienie ruchu wielu pojazdów a dość często także realne zagrożenie na jezdni) ? Jeden człowiek dla kilku sekund potrafi skutecznie zmusić do zatrzymania autobus pełen ludzi a nawet kilkanaście pojazdów. LUDZIE, POPATRZCIE I POMYŚLCIE . MYŚLENIE JEST PRZECIEŻ PRZYWILEJEM GATUNKU LUDZKIEGO !

– coraz  więcej kierowców , w tym kierujący pojazdami nauki jazdy i pojazdami egzaminacyjnymi widząc pieszego stojącego przed przejściem na chodniku (nawet pojedynczego) zatrzymuje pojazd przed przejściem w sytuacji gdy:

a) pieszy zdecydowanie stoi na chodniku i nic nie wskazuje na to, że ma ochotę wkroczyć na przejście ,

b) za zbliżającym się do przejścia pojazdem poruszają się inne pojazdy, których kierowcy zmuszani są do nieuzasadnionego gwałtownego hamowania (kilka pojazdów zatrzymuje się a pieszy stoi nadal na chodniku),

c) z przeciwka nadjeżdżają pojazdy, przejeżdżające przez przejście (co daje pieszemu twoje głupie zachowanie ?),

d) pieszy stoi przed przejściem z lewej strony a nawet wszedł już na przejście ale dopiero za kilka sekund zbliży się do środka jezdni ( przecież zachowując szczególną ostrożność NOGA Z GAZU NA PEDAŁ HAMULCA możesz kontynuować jazdę nie zagrażając pieszemu ani nie zmuszając go zwolnienia kroku, czy też do zatrzymana),

e) pieszy pokonał już połowę jezdni i zbliża się do lewej krawędzi (PARANOJA ! PO JAKĄ CHOLERĘ SIĘ ZATRZYMUJESZ ? Chcesz popatrzeć na plecy pieszego, a może zgrabne pośladki pieszej?).

W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRAWO NA LEWO ?